Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella Kainuun hyvinvointialueen hyväksymässä perhekodissa ja perhehoitajan perheessä.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, pysyviä ihmissuhteita, perheen jäsenyyttä, yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa sekä turvallisuutta.

Kainuun hyvinvointialueella on päivitetty perhehoidon toimintaohje, voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

 

Haluaisitko perhehoitajaksi?

Haluaisitko toimia ikäihmisten lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana?

Lue lisää aiheesta!

Kainuun hyvinvointialueella on päivitetty perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2023 alkaen.

Perhehoidon lomakkeet ovat ikäihmisten lomakesivuilla 

1.10.2023 al­kaen Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue ot­taa käyt­töön säh­köi­sen Oi­ma-pal­ve­lun

Pal­ve­lua käy­te­tään ikäih­mis­ten per­he­hoi­don palk­kioi­den mak­sa­tuk­ses­sa. Hoi­to­jak­sojen kir­jauk­set, esim. to­teu­tu­neet hoi­to­päi­vät, va­paa­päi­vät, hoi­don kes­key­tyk­set il­moi­te­taan suo­raan ver­kos­sa si­jait­se­vaan Oi­ma-pal­ve­luun:

https://mi­nun.oi­ma.fi/