Vanhemmuuden tunnustaminen neuvolassa

 

Isyys- ja äitiyslait on yhdistetty vanhemmuuslaiksi (775/2022), jonka mukaan avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen vanhemmuuden voi tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Vanhemmuuden tunnustamisen on mahdollista, kun vanhemmuudesta ei ole epäselvyyttä ja molemmat vanhemmat haluavat, että ennakollinen vanhemmuuden tunnustaminen tehdään ennen vauvan syntymää neuvolassa. Vanhemmuuden tunnustamisen vastaanottaminen tehdään raskauden viimeisellä kolmanneksella äitiysneuvolakäynnin yhteydessä terveydenhoitajan/kätilön toimesta. Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat henkilökohtaisesti paikalla. Vanhemmuus kirjataan edelleenkin joko isyytenä tai äitiytenä, vaikka viestinnässä käytetään sukupuolineutraaleja vanhemmuutta kuvaavia käsitteitä.

Jos vanhemmuus tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu (laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 6 a §).

Tunnustamista koskeva asiakirja laaditaan sähköisellä digi- ja väestötietoviraston (DVV) VanhemmuusWeb-sovelluksella 1.1.2023 alkaen.