Hoivayksiköt

Kainuun hyvinvointialueen ikäihmisten palveluissa järjestetään laitoshoitoa hoivayksiköissä silloin, kun se on lääketieteellisesti tai potilasturvallisuuden kannalta perusteltua. Asukkaat ovat runsaasti hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Hoitomaksuun sisältyy kaikki hoitoon tarvittavat palvelut (ateriat, lääkkeet, hoiva, puhtaus, asuminen).

Kaikille hoivayksiköiden asukkaille laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hoivayksikköön asukkaaksi tulo

Pääsääntöisesti hoivayksikön asukkaaksi tullaan terveydenhuollon yksiköistä. Asukkaan hoidon jatkosta pidetään moniammatillinen hoitoneuvottelu, jossa todetaan laitoshoidon tarve. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle tehdään sas-hakemus (selvitä-arvioi-sijoita). Sas- työryhmä arvioi laitoshoidon tarpeen.

Yhteystiedot
 
Kajaanin hoivayksikkö  
vs. palveluesihenkilö Maria Haataja-Eerola puh. 044 797 0032 
Satamakatu 2 A, 87100 Kajaani
puh. 044 797 4931

Pal­ve­luyksikkö­pääl­lik­kö Ar­ja Man­ni­nen puh. 044 710 4461
Väls­kä­rin­ku­ja 2, 89600 Suo­mus­sal­mi

Kajaani, Paltamo, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi
Palvelualuepäällikkö Metti Järvikallio puh. 044 797 0140
Markkinatie 1, 88600 Sotkamo