Ilmoitus vaaratapahtumasta tai turvallisuushavainnosta

Omassa tai omaisenne hoidossa/palvelussa tapahtuneesta vaaratilanteesta tai turvallisuushavainnosta, voitte täyttää alla olevasta linkistä avautuvan vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoitusten avulla kehitetään asiakas- ja potilasturvallisuutta. Ilmoitus ei korvaa muistutus-, kantelu- tai potilasvahinkoilmoitusta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Ohjeita palautteen antamiseen

  • Palautteen voi antaa nimettömänä tai omilla nimi/yhteystiedoilla.
  • Palautteeseen ei saa laittaa henkilötunnusta tai luottamuksellista tietoa omasta tai toisen hoidosta. 
  • Varattuja aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin ei voi perua palautelomak-keella.
  • Palautejärjestelmän kautta ei voi varata aikoja tutkimuksiin, hoitoihin tai palveluihin.
  • Tietosuojasyistä henkilökohtaista hoitoa koskeviin kysymyksiin ei vastata palautejärjestelmän kautta

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Jos hoitoa tai koh-telua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus, joka osoitetaan yksikön terveyden-huollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. 
Voitte olla tarvittaessa yhteydessä potilasasiamieheen tai sosiaaliasiamieheen.

Vaaratilanne sairaalassa, potilaan / läheisen ilmoitus (HaiPro-rekisterin osarekisteri)