Osallisuus ja järjestötoiminta

Löydä tukea järjestöjen palveluista hyvinvointiisi ja arjessa jaksamiseen. Tälle sivulle on koottu muutamien kainuulaisten järjestöjen palveluita. Voit hakea laajemmin järjestöjen palveluita ja toimintaa myös Lähellä.fi-järjestötietopalvelusta.

Muistikaveri-toiminta | Kuva: Muistiliitto.fi

Muistikaveri-toiminta

Toiminta vahvistaa muistisairauteen sairastuneen kotona pärjäämistä ja muistisairauteen sairastuneen osallisuuden tukemista ja vähentää yksinäisyyttä sekä muistisairaan ja hänen läheistensä hyvinvointia.

Kun muisti muuttuu | Kuva: Pixabay

Kun muisti muuttuu -ryhmätoiminta

Toiminnan tavoitteena on vahvistaa muistisairauteen sairastuneen osallisuuden tukemista ja mielen hyvinvointia sekä hänen läheistensä hyvinvointia ja tarjota vertaistukea.

OLKA-toiminta

OLKA-toiminta

OL­KA-toi­min­nan ta­voit­tee­na on tar­jo­ta mah­dol­li­suus po­ti­laan ja hei­dän lä­heis­ten­sä kii­reet­tö­mään koh­taa­mi­seen se­kä tuen an­ta­mi­seen sai­rau­teen so­peu­tu­mi­ses­sa. OL­KA tuo jär­jes­töt sai­raa­laan ja koor­di­noi sai­raa­lan va­paaeh­tois­toi­min­taa ja huo­leh­tii tar­vit­ta­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja tues­ta.

Ystävätoiminta

Ystävätoiminta

Tar­vit­set­ko ys­tä­vää, kuun­te­li­jaa, vie­rai­li­jaa, tu­kea ar­keen tai ha­luai­sit­ko ol­la va­paaeh­toi­nen ys­tä­vä jol­le­kin ys­tä­vää kai­paa­val­le?

OivaHetki-toiminta

OivaHetki-toiminta

Kainuulaisena omaishoitajana sinulla on mahdollisuus saada OivaHetki joko OmaisOiva-toimistolla), puhelimitse tai sovitusti henkilökohtaisella vierailulla kotiin.

Lähellä.fi-järjestötietopalvelu

Lähellä.fi-järjestötietopalvelu

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. P