Eläinlääkintä ja ympäristöterveys

Huom! Koko Kainuun eläin­lää­kin­nän ja ym­pä­ris­tö­ter­vey­den pal­ve­lut ovat siir­ty­neet Sot­ka­mon kun­nal­le 1.1.2023 al­kaen

https://www.sotkamo.fi/asuminen-ja-ymparisto/kainuun-ymparistoterveyspalvelut/elainlaakintahuolto/

 

Ympäristöterveydenhuolto on osa kuntien vastuulla olevaa kansanterveystyötä. Sillä tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan vastuualueet.

Eläinlääkintähuollon tehtäviä tekevät praktikko-, hygieenikko- ja valvontaeläinlääkärit. Praktikkoeläinlääkäreille kuuluvat mm. peruseläinlääkäripalvelut, eläintautilain mukaiset tehtävät ja päivystys. Hygieenikko- ja valvontaeläinlääkäreiden toiminta-alueena on koko maakunta. Hygieenikkoeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat hygienialain mukaisten laitosten ja eläinperäisten elintarvikkeiden valvonta. Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluu eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta. 

Terveysvalvonnan tehtäviä ovat elintarvikevalvonta, asuinhuoneistojen ja muiden huoneistojen valvonta, talous-, uimavesi- ja uima-allasvesivalvonta, tupakkalain mukainen tupakkatuotteiden myynnin ja mainonnan valvonta sekä tupakointikieltojen valvonta.