Potilas- ja asiakasturvallisuus

Potilas- ja asiakasturvallisuus on keskeinen osa hyvää ja laadukasta hoitoa ja palvelua.


Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia

Potilas- ja asiakasturvallisuus ja hyvä hoito ovat kaikkien yhteinen asia, jossa myös sinun osuutesi on tärkeä.  Kainuun hyvinvointialueella on käytössä huoneen taulu (Turvallista hoitoa sinua varten)  ja potilaan opas (THL), joihin on koottu asioita, joilla sinäkin voit osallistua ja vaikuttaa hyvän, turvallisen hoidon/palvelun toteutumiseen.

Potilaan muistilista

  • kertokaa, jos teitä epäilyttää tai huolettaa jokin asia
  • varmistakaa, että saatte tiedon tehtyjen toimenpiteiden tuloksista
  • kysykää, mitä toimenpiteet merkitsevät hoitonne kannalta 
  • pitäkää luetteloa käyttämistänne lääkkeistä
  • tutustukaa lääkkeisiisi ja kertokaa niistä teitä hoitavalle henkilöstölle
  • kertokaa mielipiteenne hoidon tarpeesta
  • jos saamanne hoito herättää teissä kysymyksiä, on hyvä keskustella asiasta lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa.
  • jos koette hoidossanne tapahtuneen vaaratapahtuman tai virheen, ilmoittakaa siitä välittömästi henkilökunnalle 
  • voitte myös ilmoittaa vaaratapahtumasta sähköisellä lomakkeella tai paperilomakkeella, jonka saatte sairaalasta.

Jos hoito ei toteudukkaan suunnitellusti

Aina hoito ei suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Potilas/asiakas ja/tai hänen omaisensa, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisesti tai jokaisesta Kainuun soten yksiköstä saatavalla paperilomakkeella, jonka voit myös tulostaa tästä.

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen.