Perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hyväksymässä perhekodissa ja perhehoitajan perheessä.

Ikäihmisten perhehoito tarjoaa kodinomaista asumista, pysyviä ihmissuhteita, perheen jäsenyyttä, yksilöllistä hoitoa ja huolenpitoa sekä turvallisuutta.

Kainuun soten yhtymähallitus on 10.10.2018 § 211 hyväksynyt 12.9.2018 päivitetyn perhehoidon toimintaohjeen voimaan 1.11.2018 alkaen toistaiseksi.

Haluaisitko perhehoitajaksi?

Haluaisitko toimia ikäihmisten lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena perhehoitajana?

Lue lisää aiheesta!

Kainuun soten yhtymähallitus on 9.12.2020 § 374 hyväksynyt perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2022 alkaen.

Perhehoidon lomakkeet ovat ikäihmisten lomakesivuilla 

 

Asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista - torstaihin klo 9.00 - 15.00 ja perjantaina klo 9.00 - 14.00      

Asiakasohjaajille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen: palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi