Tiedote 26.08.2020

Kainuun sote – koronatiedote 26.8.2020

Kainuussa ei ole uusia koronatartuntoja. Koronatestauksien määrä on noussut noin 250-300 testiin vuorokaudessa. Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti minkä vuoksi vastausviive voi olla useita päiviä.

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le.

Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Kainuun sote suosittelee että muualta Suomesta tai ulkomailta Kainuussa töissä kulkevat pitäisivät testauskynnyksen matalana ja kävisivät testeissä heti jos hengitystieoireita ilmaantuu.

Perheessä yhden oireisen testaaminen riittää

Kainuun sote on linjannut perheiden koronatestauksen siten että yhden oireisen testaus samassa perheessä riittää. Negatiivisen tuloksen mukaan koko perhe on negatiivinen, jonka myötä yhden oireettoman päivän jälkeen voi palata päivähoitoon, kouluun tai työhön ellei oireiden alkua edellä ulkomaan matka tai altistuminen COVID-19 infektiolle 14vrk sisällä. Mikäli tiedossa on ulkomaan matka tai altistuminen COVID-19 infektiolle 14 vrk sisällä oireiden alusta, tulee kaikki oireiset testata.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronatilanteesta keskiviikkoisin klo 15 mennessä, tai kun tiedotettavaa on.