Lohtajan neuvola, Kajaani


Ter­vey­den­hoi­ta­jan ajan voi va­ra­ta lastenneuvolaan Oma­so­ten kaut­ta säh­köi­ses­ti.
Äitiys- ja las­tenneu­vo­laan liit­ty­vis­tä asiois­ta voi vies­tiä Oma­so­ten kaut­ta.

Äitiys- ja lastenneuvola

Ter­vey­den­hoi­ta­jien pu­he­li­nai­ka arkipäivisin ma–pe klo 8.00-8.45

Huuhkajanvaara, Hevossuo, Teerisuo, Mainua, Murtomäki, Vuoreslahti
terveydenhoitaja 
puh. 044 797 4481

Purola, Puistola, Jormua, Koutaniemi
terveydenhoitaja 
puh. 044 797 4471

Kangasmaasto, Lohtaja, Sokajärvi
terveydenhoitaja 
puh. 044 797 4480

Hetteenmäki, Komiaho, Kettu
terveydenhoitaja 
puh. 044 797 0634


Perhevalmennus