Hoitoon liittyvän palautteen antaminen

Teillä on mahdollisuus antaa yleistä palautetta toiminnastamme paperisin palautelomakkein tai sähköisellä palautelomakkeella.

Mikäli koette, että omassa tai omaisenne hoidossa on tapahtunut virhe tai vaaratilanne, voitte täyttää ilmoituksen alla olevasta linkistä  tai täyttää sairaalasta saatavan lomakkeen, jonka postimaksu on valmiiksi maksettu. Ilmoituksen voitte tehdä nimettömänä tai omalla nimellänne. Ilmoitus käsitellään luottamuksellisesti ja potilasturvallisuutta kehitetään tehtyjen ilmoitusten pohjalta. Jos jätätte yhteystietonne, saatte tiedon asian etenemisestä. Lisätietoja saatte asianomaisen yksikön esimieheltä.

Linkki sähköiseen ilmoitukseen 

Jos olette tyytymätön hoitoonne, kohteluunne tai epäilette potilasvahinkoa. Teillä on mahdollisuus tehdä vapaamuotoinen kirjallinen muistutus, kantelu tai potilasvahinkoilmoitus. Lisätietoja saatte potilasasiamieheltä.