Kaikukortin jakajat Kainuussa

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö Hyrynsalmi
https://www.hyrynsalmi.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/nuorisotyoe/etsiva-nuorisotyo
Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi
Puh. 044 710 4516

Etsivä nuorisotyö Kajaani ja Paltamo
www.kajaani.fi/fi/palvelut/etsiva-nuorisotyo
Nuorten Palvelupaikka / Nuppa
Asemakatu 2, 87100 Kajaani
Puh. 044 714 8281

Etsivä nuorisotyö Kuhmo
www.kuhmo.fi -> Nuoret -> Etsivä nuorisotyö
Piilolantie 47, 88900 Kuhmo
Puh. 044 7255 413

Etsivä nuorisotyö Puolanka  
www.puolanka.fi
Keskuskatu 3 (entinen vanhainkoti), 89200 Puolanka
Puh. 040 7177 248

Etsivä nuorisotyö Ristijärvi
www.kajaani.fi/fi/palvelut/etsiva-nuorisotyo
Nuorten Palvelupaikka / Nuppa
Asemakatu 2, 87100 Kajaani
Puh. 044 714 8281

Etsivä nuorisotyö Sotkamo
www.sotkamo.fi/vapaa-aika/nuorisotoimi/etsiva-nuorisotyo/
Nuorisotalo Asema 13, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo 
Puh. 044 750 2548, 044 750 2498

Etsivä nuorisotyö Suomussalmi
https://www.suomussalmi.fi/fi/vapaa-aika/nuoret/etsiva-nuorisotyo-suomussalmi/
Työpaja Hanslankarit, Kurimontie 6 A, 89600 Suomussalmi
Puh. 044 777 3078, 044 777 3193

AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT / KAINUUN SOTE

Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­lui­den pu­he­lin­pal­ve­lu pal­ve­lee nu­me­ros­sa 08 6156 7741. Pu­he­lin­pal­ve­lu on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9-15 ja per­jan­tai­sin klo 9-14. Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­luis­sa voit asioi­da myös Oma­so­ten kaut­ta 24/7: oma­so­te.kai­nuu.fi.

Hy­ryn­sal­mi

Las­ku­tie 1, 89400 Hy­ryn­sal­mi

Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Ka­jaa­ni

Vä­li­ka­tu 21 B, 2.krs, 87100 Ka­jaa­ni

​Ka­jaa­nin ai­kuis­so­siaa­li­työn neu­von­ta (Vä­li­ka­tu 21 B, 2. ker­ros.) pal­ve­lee il­man ajan­va­raus­ta maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin 9 – 11. Muu­na ai­ka­na asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.
 

Kuh­mo

Kuh­mon per­he­kes­kus, Kai­nuun­tie 89, 88900 Kuh­mo

Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Pal­ta­mo

Sal­me­lan­ku­ja 2 B, 88300 Pal­ta­mo

Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Ris­ti­jär­vi

Aho­lan­tie 25, 88400 Ris­ti­jär­vi

Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Sot­ka­mo

Sot­ka­mon per­he­kes­kus 
Kes­kus­ka­tu 9
88600 Sot­ka­mo

Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Suo­mus­sal­mi

Suo­mus­sal­men per­he­kes­kus
Väls­kä­rin­ku­ja 1
89600 Suo­mus­sal­mi

Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

 

KEHITYSVAMMAPALVELUT / KAINUUN SOTE

Marja Malin, Palveluesimies, Kainuun sote, Asemakatu 5 C 45, 87100 Kajaani 
marja.malin@kainuu.fi 044 797 0186, 67757

Kajaanin kehitysvammaisten asumisyksiköt, Asumisenohjaus Kajaani
Asemakatu 5 C 45, 87100 KAJAANI, 044 797 0186

Pöllyvaaran asumisyksikkö, Pöllyvaarantie 3 87250 Kajaani, 044 797 0091

Kalliokodin ryhmäkoti, Kalliokatu 11, 87100 Kajaani, 044 797 0216

Kajaanin päivätoiminta, toimintakeskus pihlaja/pajula,
Sirkunpolku  1 B 87400 Kajaani, 044 797 0596

Kuhmon kehitysvammaisten asumisyksiköt: 

Levälahtikoti, Levälahdentie 17, 88900 Kuhmo, 044 797 0367

Mäntykankaan tukiasunnot, Kappelikuja 13 A 88900 Kuhmo, 044 797 0306

Toimintakeskus Kuhmo, Kuntokatu 7, 88900 Kuhmo, 044 797 0360

Sotkamon kehitysvammaisten asumisyksiköt:

Leivolan asunnot, Tuorintie 2, 88600 Sotkamo, 044 797 0212

Ryhmäkoti Puolukka, Rantatie 3 B, 88600 Sotkamo, 044 797 0210

Leivolan päivätoiminta, Alkulantie 15 G, 88600 Sotkamo, 044 750 2250

Sotkamon työkeskus, Ratatie 9, 88600 Sotkamo, 044 797 4821

Suomussalmen kehitysvammayksiköt:

Ryhmäkoti Tähtelä-Kaiku, Hakakatu 1, 89600 Suomussalmi, 044 797 0648

Hyrynsalmen kehitysvammayksikkö:

Ryhmäkoti Helmi Hyrynsalmi, Laskutie 10, 89400 Hyrynsalmi, 044 707 9650 

 

MAAHANMUUTTAJAPALVELUT, Kajaanin kaupunki
Kalliokatu 7, 87100 Kajaani
Puh. 044 710 0056/044 710 005

 

AIKUISTEN MIELENTERVEYSPALVELUT JA RIIPPUVUUKSIEN HOITOPALVELUT / KAINUUN SOTE

Kuntouttavat asumispalvelut ja avokuntoutus
Asumispalvelut
 

Eljaskartano
Satamakatu 2 C, 87100 Kajaani
Puh. 044 710 1883

Kajaanin seudun kotikuntoutus
Satamakatu 2 A, 87100 Kajaani
Puh. 044 797 0129

Kuntoutuskoti Taipale
Salmelankuja 4, 88300 Paltamo
Puh. 044 288 5331

Sotkamon kuntoutuskoti
Rantatie 3A, 88600 Sotkamo
Puh. 044 750 2182

Valkaman kuntoutusyksikkö
Könninmäentie 2 A 1, 88900 Kuhmo
Puh. 044 797 0112

Suomussalmen kuntoutuskoti
Koksarinkuja 9, 89600 Suomussalmi
Puh. 044 797 0120

PERHETYÖ / KAINUUN SOTE

Perhetyö Kainuu (perheen kotiin tehtävä työ)

sote.kainuu.fi/perhetyo

Koivukoskenkatu 14, 87100 Kajaani
Puh. 044 710 0375

 

PUOLANKA

Etsivä nuorisotyö, Pirjo Holappa,
pirjo.holappa@puolanka.fi, 040 717 7248

Sosiaalitoimisto, Anne Rautio,
anne.rautio@puolanka.fi, 040 579 3762

Perhetyö, Maarit Heikkinen
maarit.heikkinen@terveystalo.com, 040 740 2471

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Katariina Kehänen,
katariina.kehanen@terveystalo.com, 0400 232 569

Puolangan kuntouttava työtoiminta
Puh. 044 595 0504

 

SEURAKUNNAT

Hyrynsalmen Seurakunta/diakoniatyö;
Nivantie 8, 89400 Hyrynsalmi
Puh. 08 617 23920

Kajaanin Seurakunta/diakoniatyö;
Brahenkatu 14, 87100 Kajaani
Puh. 08 61721

Kuhmon Seurakunta/ diakoniatyö;
Kirkkotie 6-8, 88900 Kuhmo
Puh. 08 617 237 51

Paltamon Seurakunta/diakoniatyö;
Puolangantie 14, 88300 Paltamo
Puh. 08 617 23422

Puolangan seurakunta: Diakoniatyö 
Kirkkokatu 1
89200 Puolanka
Puh. 050 514 1077

Ristijärven ev.lut.srk
diakonissa Marikka Luukkonen,
puh. 044 3620032
marikka.luukkonen@evl.fi

Suomussalmen Seurakunta/diakoniatyö;
Kirkkokuja 1, 89600 Suomussalmi
Puh. 08 6172 3229

Sotkamon Seurakunta /diakoniatyö;
Salmelantie 1, 88600 Sotkamo
Puh. 08 6172 3527

 

YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

Kajaanin Päiväkeskus ry

www.facebook.com/Kainuun-Päiväkeskus-Ry-466914560083249/
Kainuunkatu 9, 87100 Kajaani
Puh. 08 626695, 044 7379637

Kajaanin Työvoimayhdistys ry
http://ktyry.fi/
Vienankatu 7 as. 2, 87100 Kajaani
Puh. 08 614 0098

Klubitalo Tönäri / Nuorten Ystävät ry
www.nuortenystavat.fi/tonari
Lönnrotinkatu 12, 2. krs, 87100 Kajaani
Puh. 050 433 5268

Monikulttuurinen toimintakeskus Monika / Kainuun Nuotta ry
http://www.monika.fi/
http://www.kainuunnuotta.net/
Kajaanin kaupunginkirjasto, Seminaarikatu 15, 87100 Kajaani
Puh. 044 020 5130 / 044 734 7831 / 044 746 9790
Avoinna: ma–pe klo 10–15

 

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU/OPPILASHUOLTO

Ketunpolku 1, rakennus Tieto 1, 87100 Kajaani | www.kamk.fi
Puh. 044 7101 250
pasi.puskala@kamk.fi