Kaikukortin jakajat Kainuussa

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Etsivä nuorisotyö Hyrynsalmi
https://www.hyrynsalmi.fi/vapaa-aika-ja-kulttuuri/nuorisotyoe/etsiva-nuorisotyo
Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi
Puh. 044 777 3078

Etsivä nuorisotyö Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi
www.kajaani.fi/fi/palvelut/etsiva-nuorisotyo
Nuorten Palvelupaikka / Nuppa
Asemakatu 2, 87100 Kajaani
Puh. 044 714 8281

Etsivä nuorisotyö Kuhmo 
https://www.kuhmo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/etsiva-nuorisotyo/ 
Piilolantie 47, 88900 Kuhmo
Puh. 044 7255 413

Etsivä nuorisotyö Puolanka  
https://puolanka.fi/liikunta-ja-vapaa-aika/nuoret/etsiva-nuorisotyo/ 
Ouluntie 17, 89200 Puolanka
Puh. 040 7177 248

Etsivä nuorisotyö Sotkamo
www.sotkamo.fi/vapaa-aika/nuorisotoimi/etsiva-nuorisotyo/
Nuorisotalo Asema 13, Keskuskatu 13, 88600 Sotkamo 
Puh. 044 750 2498

Etsivä nuorisotyö Suomussalmi
https://www.suomussalmi.fi/fi/kulttuuri-vapaa-aika-ja-nuoret/nuoret/nuorisopalveluiden-yhteystiedot 
Työpaja Hanslankarit, Kurimontie 6 A, 89600 Suomussalmi
Puh. 044 777 3078, 044 777 3193

AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT

Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­lui­den pu­he­lin­pal­ve­lu pal­ve­lee nu­me­ros­sa 08 6156 7741. Pu­he­lin­pal­ve­lu on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 9-15 ja per­jan­tai­sin klo 9-14. Ai­kuis­so­siaa­li­pal­ve­luis­sa voit asioi­da myös Oma­so­ten kaut­ta 24/7: oma­so­te.kai­nuu.fi.

Hy­ryn­sal­mi
Las­ku­tie 1, 89400 Hy­ryn­sal­mi
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Ka­jaa­ni
Vä­li­ka­tu 21 B, 2. krs, 87100 Ka­jaa­ni
​Ka­jaa­nin ai­kuis­so­siaa­li­työn neu­von­ta (Vä­li­ka­tu 21 B, 2. ker­ros.) pal­ve­lee il­man ajan­va­raus­ta maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin 9 – 11. Muu­na ai­ka­na asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Kuh­mo
Kuh­mon per­he­kes­kus, Kai­nuun­tie 89, 88900 Kuh­mo
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Pal­ta­mo
Sal­me­lan­ku­ja 2 B, 88300 Pal­ta­mo
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Puolanka
Aikuisten ja ikäihmisten sosiaalityö
Ou­lun­tie 13, 89200 Puo­lan­ka 
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.
Puh: 040 772 7985

Ris­ti­jär­vi
Aho­lan­tie 25, 88400 Ris­ti­jär­vi
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Sot­ka­mo
Sot­ka­mon per­he­kes­kus 
Kes­kus­ka­tu 9
88600 Sot­ka­mo
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

Suo­mus­sal­mi
Suo­mus­sal­men per­he­kes­kus
Väls­kä­rin­ku­ja 1
89600 Suo­mus­sal­mi
Asiak­kai­ta ote­taan vas­taan ai­noas­taan ajan­va­rauk­sel­la.

KEHITYSVAMMAPALVELUT

Ka­jaa­nin ke­hi­tys­vam­mais­ten asu­mi­spalvelut ja toimintakeskus: 

Asu­mi­se­n oh­jaus Ka­jaa­ni
Ase­ma­ka­tu 5 C 45, 87100 KA­JAA­NI, 044 797 0186

Kalliokadun ryh­mä­ko­ti, Kal­lio­ka­tu 11, 87100 Ka­jaa­ni, 044 797 0216

Toimintakeskus: Pih­la­ja Sir­kun­pol­ku 1 B 87400 Ka­jaa­ni, 044 729 2359 
Toimintakeskus: Pa­ju­la Tek­no­lo­gia­rait­ti 1, 87400 Ka­jaa­ni, 050 540 3845

Kuh­mon ke­hi­tys­vam­mais­ten asumispalvelut ja toimintakeskus: 

Le­vä­lah­ti­ko­ti, Le­vä­lah­den­tie 17, 88900 Kuh­mo, 044 797 0367

Män­ty­kan­kaan tu­kia­sun­not, Kap­pe­li­ku­ja 13 A 88900 Kuh­mo, 044 797 0306

Kuhmon toimintakeskus, Kun­to­ka­tu 7, 88900 Kuh­mo, 044 797 0360

Sot­ka­mon ke­hi­tys­vam­mais­ten asumispalvelut toimintakeskus:

Lei­vo­lan asun­not, Tuo­rin­tie 2, 88600 Sot­ka­mo, 044 797 0212

Ryh­mä­ko­ti Puo­luk­ka, Ran­ta­tie 3 B, 88600 Sot­ka­mo, 044 797 0210

Lei­vo­lan päi­vä­toi­min­ta, Al­ku­lan­tie 15 G, 88600 Sot­ka­mo, 044 750 2250

Sotkamon toimintakeskus Ra­ta­tie 9, 88600 Sot­ka­mo, 044 797 4821

Suo­mus­sal­men kehitysvammaisten asumispalvelut:

Ryh­mä­ko­ti Täh­te­lä, Ha­ka­ka­tu 1, 89600 Suo­mus­sal­mi, 044 797 0648

Hy­ryn­sal­men kehitysvammaisten asumispalvelut:

Ryh­mä­ko­ti Hel­mi Hy­ryn­sal­mi, Las­ku­tie 10, 89400 Hy­ryn­sal­mi, 044 797 0650


KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Yhteydenotot kuntouttavaan työtoiminnan takaisinsoittopalveluun: 08 6156 7741 tai omaan kuntouttavan työtoiminnanohjaajaasi.


KAJAANIN KANSAINVÄLISET PALVELUT, Ka­jaa­nin kau­pun­ki
Pohjolankatu 13, 87100 Ka­jaa­ni
Puh. 040 559 6732

MIELENTERVEYS JA RIIPPUVUUKSIEN HOITOPALVELUT

Eljaskartano
Satamakatu 2 C, 87100 Kajaani
Puh. 044 710 1883

Kajaanin seudun kotikuntoutus
Satamakatu 3, 87100 Kajaani
Puh. 044 797 0129

Kuntoutuskoti Taipale
Salmelankuja 4, 88300 Paltamo
Puh. 044 288 5331

Sotkamon kuntoutuskoti
Rantatie 3A, 88600 Sotkamo
Puh. 044 797 0110

Kuhmon avokuntoutus
Kön­nin­mäen­tie 2 A 1, 88900 Kuh­mo
Puh. 044 797 0112

Suomussalmen kuntoutuskoti
Koksarinkuja 9, 89600 Suomussalmi
Puh. 044 797 0120

PERHETYÖ

Perhetyö Kainuu (perheen kotiin tehtävä työ)

https://hyvinvointialue.kainuu.fi/perhetyo 
Lönnrotinkatu 2 C, 2. krs., 87100 Kajaani
Puh. 044 710 0375

KURAATTORIPALVELUT

Paltamon Korpitien koulu ja Kontiomäen koulu
Kuraattori, sirpa.rautio@kainuu.fi, 044 750 0650

PUOLANKA / Terveystalo

Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Katariina Kehänen,
katariina.kehanen@terveystalo.com, 0400 232 569
 

SEURAKUNNAT

Hyrynsalmen Seurakunta/diakoniatyö;
Nivantie 8, 89400 Hyrynsalmi
Puh. 08 617 23920

Kajaanin Seurakunta/diakoniatyö;
Linnankatu 12, 87100 Kajaani
Puh. 08 61721 / seurakunnan vaihde avoinna ma-pe 9-15

Kuhmon Seurakunta/ diakoniatyö;
Kirkkotie 6-8, 88900 Kuhmo
Puh. 08 617 237 51 / 044 738 4314

Paltamon ja Ristijärven Seurakunta/diakoniatyö;
Kirkkokuja 1, 88300 Paltamo
Puh. 044 597 4762

Puolangan seurakunta: Diakoniatyö 
Kirkkokatu 1
89200 Puolanka
Puh. 050 514 1077

Sotkamon Seurakunta /diakoniatyö;
Kainuuntie 39, 88600 Sotkamo
Puh. 050 325 5209 / 050 431 5778

Suomussalmen Seurakunta/diakoniatyö;
Kirkkokuja 1, 89600 Suomussalmi
Puh. 08 6172 3229

 

YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

Kajaanin Päiväkeskus ry

https://kajaaninpaivakeskusry.wordpress.com/
Kainuunkatu 9, 87100 Kajaani
Puh. 044 7379637

Kajaanin Työvoimayhdistys ry 
http://ktyry.fi/
Vienankatu 7 as. 2, 87100 Kajaani
toimisto@ktyry.fi  Puh. 08 614 0098

Klubitalo Tönäri / Nuorten Ystävät ry 
www.nuortenystavat.fi/tonari
Lönnrotinkatu 12, 2. krs, 87100 Kajaani
Puh. 050 433 5268

 

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

Ketunpolku 1, rakennus Tieto 1, 87100 Kajaani
Puh. 044 7101 250 / 040 516 6848
kuraattori@kamk.fi