Lastensuojelun yhteystiedot

Voit ot­taa yh­teyt­tä myös lä­het­tä­mäl­lä vies­tin Oma­so­tes­sa. Vies­tin lä­het­tä­mi­nen edel­lyt­tää kir­jau­tu­mi­sen verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la, min­kä vuok­si se on tie­to­tur­val­li­nen vies­tin­vä­li­tys. Vies­tiin vas­ta­taan 1-3 ar­ki­päi­vän ku­lues­sa.

Lähetä viesti:
Lasten ja perheiden sosiaalipalvelut
Lastensuojelu ja alle 18-vuotiaiden jälkihuolto
Yli 18-vuotiaiden jälkihuolto

Lastensuojelun yhteystiedot 

Hyrynsalmi  
Hyrynsalmen perhekeskus, Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi                    
Puhelinaika ma–pe klo 9–10           
ma. sosiaalityöntekijä Eila Tolonen puh. 044 710 4460  

Kajaani    
Kajaanin lastensuojelun palvelutarpeenarviointi:
(lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenottopyynnöt)
Kajaanin perhekeskus, Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani
Puhelinaika ma–pe klo 9.00–9.30   
Reeta Karjalainen-Lehto, sosiaalityöntekijä puh. 044 797 4290
Päivi Pernu-Heikkinen, sosiaaliohjaaja puh. 044 797 5391
Natasa Vukota, sosiaaliohjaaja puh. 044 749 4281
Eveliina Oikarinen, ma. sosiaaliohjaaja puh. 044 710 1749
Jonna Kuisma, sosiaalityöntekijä puh. 040 626 4166
Erja Hiltunen, sosiaaliohjaaja puh. 044 710 1796

Kajaanin perhekeskus, Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani
Puhelinaika ma-pe klo 9.00-9.30
Sosiaalityöntekijät:
Anne Seppänen puh. 044 710 1780
Anni Vuorela puh. 044 714 3782
Päivi Taavitsainen ma. sosiaalityöntekijä puh. 044 715 7124
Veera Turpeinen ma. sosiaalityöntekijä puh. 044 710 1801
Pirkko Ollila, sosiaaliohjaaja puh. 044 710 1798
Hanna-Maija Liitos, ma. sosiaalityöntekijä puh. 044 797 0593

Jälkihuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (toiminta-alueena koko Kainuu):
ma. sosiaalityöntekijä Katariina Pihlakari puh. 044 710 1799
Sosiaaliohjaaja Päivi Kopsa puh. 044 797 4159
vs. sosiaaliohjaaja Johanna Pikkarainen, puh. 044 797 0087
    
Sijaishuoltoyksikkö: (toiminta-alueena koko Kainuu) 
Kajaanin perhekeskus, Lönnrotinkatu 2C, 3. krs, 87100 Kajaani
vs. sosiaalityöntekijä Tarja Seppänen puh. 044 710 1781
vs. sosiaaliohjaaja Laura Heiskanen puh. 044 797 4770
vs. sosiaaliohjaaja Sanna Kemppainen puh. 044 797 4252 

    
Kuhmo  
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo          
Puhelinaika ma–pe klo 9–10      
Sosiaalityöntekijä Laura Rahko puh. 044 797 0315
Sosiaalityöntekijä Sanna Huotari puh. 044 797 0362
Sosiaaliohjaaja Marja Pulkkinen puh. 044 797 4181 

Paltamo 
Paltamon perhekeskus, Salmelankuja 2 B, 88300 Paltamo     
Puhelinaika ma, ke–pe klo 9–10             
Sosiaalityöntekijä Maija Seppänen puh. 044 288 5302 
ma. sosiaalityöntekijä Hanna-Leena Keränen puh. 044 715 9321

Puolanka
Puolangan sosiaalityö, Ouluntie 13, 89200 Puolanka
Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Tarja Raappana puh. 040 5793762

Ristijärvi  
Ristijärven perhekeskus  Aholantie 25, 88400 Ristijärvi             
Puhelinaika ma, ke–pe klo 9–10             
ma. sosiaalityöntekijä Hanna-Leena Keränen puh. 044 715 9321 

Sotkamo  
Sotkamon lastensuojelun palvelutarpeenarviointi:
(lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenottopyynnöt)
Akkoniementie 10, 88600 Sotkamo  
Puhelinaika ma–pe klo 9–10   
Sosiaalityöntekijä Sirpa Tervo puh. 044 756 7479
ma. sosiaaliohjaaja Hanna Kinnunen puh. 044 797 5255
sosiaaliohjaaja puh. 044 334 6264
  
ma. sosiaalityöntekijä Emmi Saastamoinen puh. 044 425 3278
Sosiaalityöntekijä Virpi Storhammar puh. 044 797 0544 

Suomussalmi  
Suomussalmen perhekeskus, Välskärinkuja 1, 89600 Suomussalmi              
Puhelinaika ma–pe klo 9-10         
Sosiaalityöntekijä Marja Koskelo puh. 044 777 3063
Sosiaaliohjaaja Heljä Kinnunen puh. 044 739 3203
ma. sosiaalityöntekijä Veera Halonen puh. 044 777 3007


Lapsiperheiden sosiaalipalveluista vastaavien yhteystiedot: 

Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelualuepäällikkö Tarja Juppi 
Puh. 044 777 3311 
tarja.juppi@kainuu.fi   
os. Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani 

Lapsiperheiden sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Anu Siltala 
Puh. 044 797 4182  
anu.siltala@kainuu.fi 
os. Lönnrotinkatu 2C, 2. krs, 87100 Kajaani 

Lapsiperheiden sosiaalityön palveluyksikköpäällikkö/johtava sosiaalityöntekijä Satu Määränen
Puh. 040 636 3456
satu.maaranen@kainuu.fi
os. Akkoniementie 10, 88600 Sotkamo