Kuntien yksiköt (mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet)

 

Tarpeenmukaisen hoidon toteuttamiseksi palvelut on järjestetty lähipalveluna seutukunnallisesti ja maakunnallisesti. Arkisin ma-pe  tavoitat oman kuntasi työntekijän puhelimitse; jokaisessa kunnassa on nimetyt mielenterveys- ja päihdetyöntekijät. Omaisten, lähiverkoston ja lähettävän tahon mukana oleminen hoidon tarpeen arvioinnissa, hoidon suunnittelussa ja hoidon toteuttamisessa on keskeinen toimintaamme ohjaava periaate. Kaikessa toiminnassa pyritään vastaamaan asiakkaan ja hänen lähimmän sosiaalisen verkostonsa muuttuviin tarpeisiin. Avohoitokäynnit ovat maksuttomia eikä erillistä lähetettä tarvita. Huoli itsestä tai läheisestä on riittävä syy yhteydenottoon.

 Ma–to klo 8–16, pe klo 8–15, yh­teys ko­ti­kun­nan mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ja riip­pu­vuuk­sien hoi­toon.

Iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä yhteys Mielenterveys- ja päihdepäivystykseen, toimii Kainuun keskussairaalan yhteispäivystyksessä (Sotkamontie 13), puh. 044 790 0051 (voi jättää viestin takaisinsoittoa varten).

Psykiatria