Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävät

Jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kohteluun tai sinulla on epäselvyyksiä liittyen hoitoosi, keskustele ensin sinua hoitaneiden henkilöiden tai heidän esihenkilöiden kanssa. Mikäli asiasi ei selviä keskustelussa, voit olla yhteydessä potilasasiamieheen.

Potilasasiamies ei puutu hoitopäätöksiin eikä tee päätöksiä. Potilasasiamiehen palvelu on maksutonta.

 

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu:

  • neuvoa potilasta tai potilaan laillista edustajaa taikka lähiomaista tai muuta potilaan läheistä potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa,
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen, hoitoa koskevan kantelun ja potilas- tai lääkevahinkoa koskevan asian vireillepanossa,
  • tiedottaa potilaan oikeuksista ja
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamiestoiminta on lakisääteinen ja jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies.
Potilasasiamiehen tehtävistä määrätään potilaslaissa (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 11 §).

 

Kaikkien Kainuun hyvinvointialueen terveydenhuoltopalveluita tuottavien toimipisteiden potilasasiamiehenä toimii Sanna Huotari.
Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen puhelimitse, sähköpostitse tai omasoten kautta. Tapaamisista sovitaan erikseen.

Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen lähestymistapa. Tästä johtuen ota yhteyttä sähköpostitse vain yhteydenottopyynnöissä tai yleistä ohjausta koskevissa kysymyksissä.

Yhteystiedot

Po­ti­la­sa­sia­mies San­na Huo­ta­ri
puh. 044 710 1324
(maa­nan­tai - kes­ki­viik­ko)
säh­kö­pos­ti: po­ti­la­sa­sia­mies@kai­nuu.fi
   
Käyn­tio­soi­te: 
Po­ti­la­sa­sia­mies­pal­ve­lu 
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la 
Sot­ka­mon­tie 13 
87300  Ka­jaa­ni 

Pos­tio­soi­te: 
Po­ti­la­sa­sia­mies­pal­ve­lu 
PL 400 
87070  Ka­jaa­ni 

Sähköinen palvelukanava Omasote

Omasote on Kainuun hyvinvointialueen tarjoama hyvinvoinnin ja terveyden palvelukanava. Palvelun kautta voit hoitaa hyvinvointiisi ja terveyteesi liittyviä kiireettömiä asioita ajasta ja paikasta riippumatta.

Siirry Omasoteen