Potilasasiamies

Potilasasiamiestoiminta on lakisääteinen ja jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla potilasasiamies.
Potilasasiamiehen tehtävistä määrätään potilaslaissa (11 §).

Sähköinen palvelukanava Omasote

Omasote on Kainuun hyvinvointialueen tarjoama hyvinvoinnin ja terveyden palvelukanava. Palvelun kautta voit hoitaa hyvinvointiisi ja terveyteesi liittyviä kiireettömiä asioita ajasta ja paikasta riippumatta.

Siirry Omasoteen