Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001. Tämä laki velvoitti kuntia nimeämään kuntaan sosiaaliasiamiehen. Sosiaaliasiamies voidaan nimetä myös kahden tai useamman kunnan yhteiseksi.

Sosiaalihuollon asiakaslaki määrittää sosiaaliasiamiehen tehtävät:

  • neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa  
  • avustaa asiakasta tämän lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa   
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista   
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi  
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle 

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Kainuun hyvinvointialueella sosiaaliasiamiehenä toimii:

Sosiaaliasiamies
Tiina Komulainen
Puhelinneuvonta 044 797 0548
ma-ti ja to klo 8-11

Voit myös lähettää viestin sosiaaliasiamiehelle Omasote-palvelun kautta. Viestin lähettäminen edellyttää tunnistautumisen palveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, minkä vuoksi se on tietoturvallinen viestinvälitys.

Puolangan kunnan alueella sosiaaliasiamiehenä toimii:

Sosiaali- ja potilasasiamies
Maija-Kaisa Sointula
Merikratos Oy 

Puhelinneuvonta 050 341 5244 
ti klo 12-15 ja ke-to klo 10-13

sosiaaliasiamies@merikratos.fi
potilasasiamies@merikratos.fi