Tiedote 11.06.2024

Asessori Rissasen rahaston vuoden 2024 stipendit on jaettu

Asessori Rissasen rahaston vuoden 2024 stipendit on jaettu viidelletoista Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajalle, jotka täyttävät testamentin tahdon. 

Testamentin mukaisesti ”stipendit jaetaan yhdelle tai useammalle vakinaiselle tai tilapäiselle Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajalle. Kernaasti hoitajalle, joka virkatehtävässään harrastaa hyvää yhteistyötä hoitajan ja potilaan välillä sekä työssään huolehtii yhteisymmärryksestä ja luottamuksellisesta suhteesta potilaisiin.”

Stipendit jaettiin hoitotyön johtaja Marjo Huovinen-Tervon, sekä johtajaylilääkäri Ritva Kanervon toimesta.

Ehdotukset stipendien saajista perusteluineen on saatu Kainuun keskussairaalan palvelu- ja toimintayksiköiden hoitotyön esihenkilöiltä.

Vuoden 2024 stipendien saajat ovat:

 • sairaanhoitaja Ilkka Karjalainen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, kuntoutuspalvelut, hoitotarvikejakelu
 • kätilö Saara Leinonen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, lasten ja perheiden terveyspalvelut, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytys
 • sairaanhoitaja Liisa Pasanen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, osastohoidon palvelut, osasto B
 • palveluyksikköpäällikkö Tuula Sarste, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, osastohoidon palvelut, osasto D
 • hoitotyön palvelualuepäällikkö Arja Horto, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, hallinto
 • sairaanhoitaja Ulla Niskanen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, leikkausosasto
 • sairaanhoitaja Kristiina Knuutinen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito, lastenpsykiatria
 • musiikkiterapeutti Jukka Mäkelä, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito, mielenterveyspalvelut Kajaani
 • sairaanhoitaja Maiju Komulainen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto- ja pkl- palvelut, syöpätautien pkl
 • sairaanhoitaja Tuula Räsänen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto- ja pkl- palvelut, silmätautien pkl
 • terveydenhoitaja Suvi Mustonen, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, vastaanotto- ja pkl- palvelut, yleislääketieteen poliklinikka
 • sairaanhoitaja Juuli Meriläinen, rekrytointi ja yksikköjen tukipalvelut, mielenterveys ja riippuvuuksien hoito - palvelualueen varahenkilö
 • palveluyksikköpäällikkö Tiina Saarenpää, akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut, teho- ja valvontaosasto
 • sairaanhoitaja Elisa Piironen, akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut, teho- ja valvonta
 • sairaanhoitaja- ensihoitaja, Saara Häkkilä, akuuttihoidon ja pelastuksen palvelut, ensihoito