Tiedote 10.05.2023

Ennaltaehkäisevät palvelut vahvistavat lapsiperheiden voimavaroja

Kainuun hyvinvointialueen tavoitteena on tarjota lapsiperheille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kotiin annettavana palveluna.

”Oikea-aikaisesti aloitettu perhetyö tai lapsiperheiden kotipalvelu vahvistaa lapsiperheiden omia voimavaroja, jolloin riski perheiden syrjäytymiseen tai lastensuojelun asiakkuuteen pienenee tai se voidaan välttää kokonaan” kertoo palvelualueen päällikkö Hanna Karvinen Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja perhepalveluista.

Perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat osa sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. Lapsiperheet voivat hakea näitä sähköisesti omasoten kautta tai puhelimitse ottamalla yhteyttä perhetyön tai lapsiperheiden kotipalvelun sosiaaliohjaajaan. ”Palveluiden hakemiseksi tai saamiseksi ei edellytetä jonkin muun sosiaalipalvelun, esimerkiksi lastensuojelun asiakkuutta, eivätkä ne aiheuta lastensuojelun asiakkuutta”, selventää Karvinen.

Perhetyö tukee arkea

Perhetyö on tarkoitettu lapsiperheiden avuksi ja ennaltaehkäiseväksi varhaisen tuen palveluksi. Sen avulla voidaan yhdessä tekemällä tukea perhettä esimerkiksi lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Perhetyöntekijä voi antaa tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, ohjata päivärytmiin, ruokailuun ja nukkumiseen liittyvissä asioissa sekä tukea vanhempien ja lasten keskinäistä vuorovaikutusta.

Kotona asumista tukevien palveluiden päällikkö Anne Lukkari: ”Työskentely on aina perhe- ja tilannekohtaista, suunnitelmallista sekä määräaikaista toimintaa. Perhetyön tavoitteet määritellään yhteistyössä mm. äitiys-, lasten- ja perheneuvolan, päivähoidon, koulun ja terapiatyöntekijöiden kanssa. Lapsen hyvinvointi on perhetyön keskeisin kriteeri.”

Perhetyö voi alkaa myös lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin se perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä asiakkaan kanssa tekemään sosiaalityön suunnitelmaan.

Kotipalvelu avustaa tarvittaessa

Lapsiperheiden kotipalvelu on lapsiperheiden ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua. Kotipalvelun tavoitteena on vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukeminen, joka voi olla myös konkreettista auttamista kotiarjessa. Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan järjestää perheen tarpeesta riippuen tilapäisenä tai säännöllisesti annettuna.

”Kotipalvelu on yhdessä perheen kanssa tehtävää kodin- ja lastenhoidollista tukea. Palvelun tarve voi liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai avustamiseen muissa lapsiperheen arjen välttämättömissä asioissa silloin, kun vanhempien voimavarat kaipaavat vahvistamista”, toteaa Lukkari.

Lisätietoja:

  • Anne Lukkari, kotona asumista tukevien palveluiden palveluyksikköpäällikkö 044 710 0375
  • Hanna Karvinen, perheiden tuki- ja ostopalvelut palvelualueen palvelualuepäällikkö 040 669 6505