Tiedote 16.05.2024

Hoitajien itsenäisten vastaanottojen ja etäpalveluiden käyntimaksut käyttöön 1. kesäkuuta

Kainuun hyvinvointialueella otetaan käyttöön hoitajavastaanottoja ja etävastaanottoja koskevat käyntimaksut kesäkuun alussa. 

Jatkossa Kainuun hyvinvointialueella erikoissairaanhoidon poliklinikoilla hoitajien itsenäisiltä vastaanotoilta peritään käyntimaksu 23 euroa, kun aiemmin maksu on peritty vain päivystyskäynneiltä. Itsenäisellä hoitajavastaanotolla tarkoitetaan hoitokäyntiä, johon ei samalla liity lääkärin vastaanottoa. Hoitajavastaanotoista, joissa on ollut käytössä korkeampi poliklinikkamaksu, esimerkiksi avanne- tai tahdistinhoitajan käynnit, maksu säilyy ennallaan. 

Asiakkaalle etukäteen varattu fyysisen vastaanottokäynnin korvaava hoitosuunnitelman mukainen etä- tai puhelinkontakti on myös laskutettavaa hoitoa. Lääkärin etäpalvelu on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, josta peritään 46 euron poliklinikkamaksu. Hoitajan etävastaanoton maksu on 23 €. 

Alaikäisten hoitokäynnit sekä psykiatrian avohoitokäynnit ovat maksuttomia. Päivystysavun 116 117 puhelinpalveluun soittaminen tai hoidolliset puhelut, joissa annetaan ohjeita tai varmistetaan potilaan vointia, eivät jatkossakaan ole Kainuun hyvinvointialueella maksullisia.

Aluehallitus päätti laskutusta koskevista ohjeista maaliskuussa.

Myös peruuttamattomista ajanvarauksista voidaan laskuttaa

Asiakasmaksuohjeen mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta voidaan periä 56,70 euron maksu. Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneen asiakkaan tai hänen edustajansa terveydenhuollon palveluihin varaamasta, mutta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä fyysisestä ja etävastaanotto -ajasta. Maksua ei saa kuitenkaan periä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.