Tiedote 01.09.2023

Hoitotakuun kiristyminen haastaa hyvinvointialueita

Perusterveydenhuollon kiireettömän hoidon enimmäisaikoja tiukennetaan asteittain 1.9.2023 alkaen. Syyskuun alusta voimaan tulevan terveydenhuoltolain mukaan perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoa on tarjottava merkittävästi nykyistä lyhyemmässä ajassa.

Jatkossa potilaan on saatava arvio hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä samana päivänä, kun hän on ollut yhteydessä perusterveydenhuoltoon, kuten terveyskeskukseen tai hammashoitolaan. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen kiireettömään hoitoon tulee päästä aiemman kolmen kuukauden sijaan 14 vuorokaudessa, ja suun terveydenhuollossa enimmäisaika lyhenee puolesta vuodesta neljään kuukauteen. Marraskuun alussa 2024 hoitotakuu tiukentunee edelleen perusterveydenhuollossa 7 vuorokauteen ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauteen.

Tiukennettu hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kysymys sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Muutos koskee hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan perusterveydenhuollon lisäksi myös opiskeluterveydenhuoltoa.

Tiukentuvat lakivelvoitteet haastavat hyvinvointialueiden taloudellisia ja toiminnallisia resursseja entisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula sekä alijäämäinen valtion rahoitus vaikeuttavat tavoitteiden saavuttamista myös Kainuussa.

Kainuun hyvinvointialueella jonot lyhentyneet – aktiiviset toimet vaikuttavat myönteisesti

Kainuun hyvinvointialueella on tehty ennakoivia toimia kiristyvän hoitotakuun varalta ja purettu myös aiemmin kertyneitä jonoja oman henkilöstön lisätyöllä sekä ostopalveluiden avulla. Kokonaisuudessaan jonot ovat lyhentyneet selvästi.

”Käytännössä useimmilla Kainuun terveysasemilla ei ole lainkaan hoitojonoa, mutta valitettavasti varsinkaan Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalla ei toistaiseksi ylletä uusiin velvoitteisiin. Myös suun terveydenhuollossa kiireettömiin tarkastuksiin odottaa yli 2000 potilasta, joille hoitoaikoja on annettu kuluvalle syksylle. Päivystykselliset, akuuttihoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan toki saman päivän aikana. Myöskään Kainuun hyvinvointialueella ei tulla siis vielä kaikilta osin pääsemään uusiin määräaikoihin, mutta suunta on varovaisen toiveikas, sillä omat toimemme ovat selvästi vaikuttaneet tilanteeseen. Täysin tyytyväisiä emme tietenkään ole, koska parantamista vielä löytyy” kertoo terveyden- ja sairaanhoidon toimialuejohtaja Mari Kinnunen Kainuun hyvinvointialueelta.

Kainuun hyvinvointialueella palvelusetelitoimintaa on suun terveydenhuollossa laajennettu lohkeamien hoitoon, joka on nopeuttanut hoitoon pääsyä. Myös palvelumallien ja tilojen uudistaminen ns. kerralla kuntoon hoitomalliin on valmisteilla.

”Selvitämme myös eri vaihtoehtoja perusterveydenhuollon lääkäripalveluissa, kuten yksityisten palvelutuottajien kanssa tehtävän yhteistyön laajentamista. Näistä etsitään erityisesti Kajaanin yleislääketieteen poliklinikalle uusia ratkaisuja. Kokonaisuus ei ole kuitenkaan helppo talous- ja resurssihuolien painaessa päälle. Onneksi myös oma lääkäritilanne Kajaanin perusterveydenhuollossa on pitkästä aikaa saatu paremmaksi, ja pyrimme jatkamaan rekrytointeihin panostamista edelleen. Työntekijätilanne myös suun terveydenhuollossa on hyvä, sillä kaikki vakanssit ja hoitohuoneet ovat nyt käytössä. Lähijohto on tehnyt hyvää työtä” iloitsee toimialuejohtaja Kinnunen.

Osana valvontatoimia perusterveydenhuollon avoterveydenhuollon toimintayksiköiden ja suun terveydenhuollon yksiköiden tiedot hoitoon pääsystä on julkaistava jatkossa kalenterikuukausittain.

Lisätietoja hoitotakuun tiukentamisesta saa sosiaali- ja terveysministeriön kokoamasta sivustosta Kysymyksiä ja vastauksia hoitotakuun tiukentamisesta.