Tiedote 20.12.2023

Hyvinvointialuejohtajat: ”Ikääntyneiden hoivan kustannuserot yksityisen ja julkisen sektorin välillä kaventuneet huomattavasti”

Ikääntyneiden hoivan kustannukset ovat inflaatiokehityksen myötä muuttuneet nopeasti sekä yksityisessä että julkisessa palvelutuotannossa. 

Hyvinvointiala HALI ry:n 13.12.2023 julkaisemassa selvityksessä vertaillaan julkisen ja yksityisen sektorin tuottaman ikäihmisten hoivan kustannuksia. Hyvinvointialuejohtajien mielestä selvityksessä esitetyt vuoden 2022 tietoihin perustuvat kustannuserot eivät anna oikeaa kuvaa tämänhetkisestä valtakunnallisesta tilanteesta. 

Yksityissektorin tuottaman hoivan hinnat ovat nousseet reippaasti vuodesta 2022 useista eri syistä. Näistä keskeisin on inflaatiokehitys. Yksityisesti tuotetun ympärivuorokautisen hoivan kilpailutuksissa näkyvä hintahaitari on leveä, joskin suurten valtakunnallisten toimijoiden osalta hintavaihtelu on vähäisempää. 

Selvityksessä mainittua 30–50 % hintaeroa yksityisen ja julkisen tuotannon välillä ei hyvinvointialuejohtajien mukaan ole enää havaittavissa. Joillain hyvinvointialueilla yksityisen hoivan hinnat ovat nousseet jopa julkisia hoivan kustannuksia korkeammiksi.

  • Esimerkiksi Kainuussa tämänhetkinen keskimääräinen ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva-asumisen hinta on yksityisessä palvelutuotannossa laskennallisen alv-palautuksen kanssa 191,90 euroa ja omassa tuotannossa 188,60 euroa vuorokaudessa, laskee Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

HALI ry:n esittämät tiedot saattavat joiltain osin kuvastaa tilannetta ennen yksityisen hoivan merkittäviä hinnankorotuksia. Hyvinvointialueiden rahoitus ei kuitenkaan hyvinvointialueindeksin puutteellisuuden takia seuraa juuri lainkaan palvelujen kustannustason todellista muutosta. 

Hyvinvointialuejohtajat korostavat, että hyvinvointialueet ovat palvelujen järjestäjiä, joiden vastuulla on valita parhaat ja tehokkaimmat tavat tuottaa asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset palvelut. Yksityinen sektori on tässä tärkeä yhteistyökumppani. 

Hyvinvointialuejohtajat ovat HALI ry:n kanssa yhtä mieltä siitä, että yksityisen ja julkisen tuotannon kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus ovat tärkeitä tavoitteita niin palvelun järjestäjille, tuottajille kuin päätöksentekijöillekin. Vertailtavuuden helpottamiseen tähtäävää toimintaa on käynnissä kaikilla hyvinvointialueilla. 

2 / 2

H23-verkoston jäsenet

Timo Aronkytö

Matti Bergendahl

Marina Erhola

Harri Hagman

Jari Jokela

Juha Jolkkonen

Tero Järvinen

Marina Kinnunen

Mikko Komulainen

Marko Korhonen

Minna Korkiakoski-Västi

Kirsi Leivonen

Sally Leskinen

Jukka Lindberg

Ilkka Luoma

Max Lönnqvist

Tarmo Martikainen

Olli Naukkarinen

Santeri Seppälä

Sanna Svahn

Jan Tollet

Kirsi Varhila

Petri Virolainen