Tiedote 28.06.2021

Juhannuksen aikana Kainuussa 9 uutta koronatapausta

Kainuun alueella on edellisen viikon aikaan ilmennyt yhteensä 21 uutta koronatartuntaa. Tartunnat ovat pääosin Kajaanissa, mutta juhannuksen aikana on Sotkamossa löydetty uusi rypäs, jossa 4 tartuntaa. Karanteenissa on tällä hetkellä kaikkiaan 122 henkilöä. Kaikki tartunnat ovat perhepiirissä ja kyläilyssä saatuja. Kainuun ilmaantuvuusluku on nyt 51,4/100 000/14 vrk. Kajaani on kiihtymisvaiheessa, koronakoordinaatioryhmä tarkastelee Kainuun koronatilannetta ja rajoituksia seuraavan kerran tiistain 29.6. kokouksessaan.

So­siaa­li­nen ak­tii­vi­suus, tur­va­vä­lien puut­tu­mi­nen ja mas­kit­to­muus joh­ta­vat tar­tun­ta­ket­jui­hin, jot­ka ei­vät ole ra­joi­tuk­sin py­säy­tet­tä­vis­sä. Tar­vi­taan yk­si­lö­ta­son vas­tuul­li­suut­ta ja pe­ru­sa­sioi­den ker­taa­mis­ta. Suositukset turvaväleistä, hyvästä käsihygieniasta ja maskien käytöstä ovat edelleen voimassa.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

Potilastietojärjestelmän ongelmat vaativat järjestelmän päivityksen

Kainuun keskussairaalan potilastietojärjestelmän ongelmat vaativat järjestelmän päivityksen, joka päästään toteuttamaan keskiviikkona 30.6. Siihen saakka järjestelmän toiminta on epävakaata. Päivystysapu numerossa 116 117 toimii. Henkeä uhkaavissa tai onnettomuustilanteissa tai muissa kiireellisissä tapauksissa tulee soittaa hätänumeroon 112.