Tiedote 26.02.2024

Kainuun aluehallituksen kokous 26.2.2024

Kainuun aluehallitus on kokouksessaan 26. helmikuuta käsitellyt Sotkamon kunnan kanssa suunnitellun rakentamishankkeen aiesopimusta sekä sisäisen tarkastuksen ohjeita ja suunnitelmaa.

Sitoumuksen pyytäminen Kainuun hyvinvointialueelta, Sotekeskus 1 -hanke

Kainuun aluehallitus päätti käydyn linjakeskustelun perusteella velvoittaa hyvinvointialuejohtajan jatkamaan Sotkamon Sotekeskus 1. vuokraamiseen liittyviä neuvotteluita sekä oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen, jos sopimusmalli vastaa aluehallituksen linjauksia.

Sotkamon kunta on pyytänyt Kainuun hyvinvointialueelta sitoutumista - hyvinvointialueen palvelutilojen osalta - yhteistyössä suunnitellun Sotkamon Sotekeskus 1 -hankkeen tilojen vuokraamiseen kohteen valmistumisen jälkeen.

Hyvinvointialue on esittänyt ratkaisua, että se sitoutuu vuokraamaan aiesopimuksessa määritellyt rakennuksen palvelutilat. Sotkamon kunta toimisi pääosin asuntojen vuokraajana suoraan asukkaille, ja Kainuun hyvinvointialue vuokraisi kolme asuinhuonetta lyhytaikaisen intervalli- ja koeasumisen tarpeisiin. Lisäksi aiesopimuksessa sovittaisiin menettelyistä mahdollisen alhaisen vuokrausasteen osalta.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja toimintasuunnitelma 2024–2025

Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman 2024–2026 ja merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024.

Sisäinen tarkastus on riippumaton, aluehallituksen ja ylimmän johdon arviointi- ja varmennustoiminto, osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa, jota hyvinvointialuejohtaja ja aluehallitus käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan.