Tiedote 29.01.2024

Kainuun aluehallituksen kokous 29. tammikuuta

Kainuun aluehallitus on hyväksynyt Kuhmon sote-keskuksen tilakonseptin ja hankintavalmistelun käynnistämisen. Järjestämissuunnitelman mukaisesti sote-keskuksia kehitetään osana lähi- ja etäpalveluiden kokonaisuutta. Kehittämistoimenpiteet aloitetaan Kuhmosta, jossa tilojen uudistaminen on todettu välttämättömäksi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Syksyn ja talven aikana valmistunut hankesuunnitelma ja tilaohjelma sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluiden vastaanottotilat Kuhmon kaupungin kaavoitusprosessissa olevalle tontille Koulukadun varrella.

”Tavoitteena on kilpailuttaa joustavat, esteettömät ja turvalliset tilat, jotka palvelevat muuttuvia tarpeita seuraavien vuosien ajan. Menettelyksi on suunniteltu ulkopuolisen investorin toteuttamaa modulaarista rakentamista, joka nopeimmillaan voisi toteutua tämän ja ensi vuoden aikana”, kertoo Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg. ”Kokonaisuudessa ei ole kyse vain toimitiloista, vaan olennaisesti myös toimintatavoista. Väestökehitys, digitalisaatio ja palvelumallien muutokset on huomioitava pidemmällä perspektiivillä, joka tässä ulottuu noin 2040 saakka”, jatkaa Lindberg.

Aluehallitus päätti myös Suomussalmella vierekkäin sijaitsevien hoitokoti Välskärin ja Jalonkosken toiminnan muutoksista. Kymmenpaikkaisen hoitokoti Välskärin toiminta päättyy ja lyhytaikaishoitopaikat siirtyvät Jalonkosken tiloihin. Jatkossa Suomussalmella toimii 40-paikkainen sekä lyhyt- että pitkäaikaista hoivaa tarjoava Jalonkosken hoitokoti. Muutos on osa järjestämissuunnitelman toimenpiteitä.

Muina kokousasioina aluehallitus käsitteli mm. asiakas- ja laskutushinnastoja, henkilöstömäärätavoitteita sekä päätösvallan delegointeja.

Kokousasioita lyhyesti

Kuhmon sote-keskuksen tiloja koskeva konsepti ja hankintamenettely

Aluehallitus hyväksyi Kuhmon sote-keskuksen hankesuunnitelman ja tilaohjelman periaatteet sekä valtuutti viranhaltijajohdon toteuttamaan sote-keskuksen rakennuttamisen hankintavaiheen.

Henkilötyövuositavoitteen (HTV2) asettaminen vuodelle 2024

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 henkilötyövuositavoitteeksi 3 411 henkilötyövuotta, joka on 29 pienempi kuin vuoden 2023 HTV2-toteuma.

Hoitokoti Jalonkosken ja hoitokoti Välskärin toiminnan muutokset 2024

Aluehallitus päätti Hoitokoti Välskärin toiminnan siirtämisestä hoitokoti Jalonkosken tiloihin. Hoitokoti Välskärin toiminta nykyisissä tiloissa lakkaa ja jatkossa Suomussalmella toimii yksi hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalvelujen yksikkö, hoitokoti Jalonkoski, jossa on yhteensä 40 hoitopaikkaa (sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia hoitopaikkoja).

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Aluehallitus päätti antaa lausunnon hallinto-oikeudelle (ei-julkinen) Kainuun soten tulosaluejohtajien palkkaa koskevassa asiassa. 

Kainuun hyvinvointialueen asiakasmaksut 1.2.2024 alkaen

Aluehallitus päätti hyväksyä esitetyt asiakasmaksut Kainuun hyvinvointialueella 1.2.2024 alkaen. Asiakasmaksuhinnastoon on tehty pieniä korjauksia. 

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 57 § mukaiset laskutushinnat 1.1.2024 alkaen

Aluehallitus hyväksyi hallintosäännön 68 §:ään ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 57 §:ään perustuvat laskutushinnat, sekä terveydenhuollon varmennekorttiasioinnin hinnan vuodelle 2024. Em. korvaukset peritään palveluja käyttävien asiakkaiden hyvinvointialueilta tai täyden korvauksen potilaiden hoidosta asianomaiselta taholta (vakuutusyhtiöt, Valtiokonttori ym.).

Päätösvallan delegoinnin muutos sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueella

Aluehallitus päätti siirtää toimivaltaa sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueella 1.2.2024 alkaen viranhaltijoille esityksen mukaisestiAsiakoskee muutoksia sosiaalityö ja sosiaaliohjaus -palvelualueella sekä perheiden tuki- ja ostopalvelut -palvelualueella.