Tiedote 19.02.2024

Kainuun aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen henkilöstöstrategian ja päätti luottamustehtäviin nimeämisestä

Kainuun aluevaltuusto on kokouksessaan 19.helmikuuta hyväksynyt hyvinvointialueen uuden henkilöstöstrategian. Henkilöstöstrategia on edennyt viranhaltijavalmistelun ja pääsopijajärjestöjen käsittelyn kautta tulevaisuuslautakuntaan, joka esitti aluehallitukselle sen hyväksymistä. 

Henkilöstöstrategiassa selkeytetään Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöjohtamisen linjauksia. Sen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia ja osaamista sekä tehostaa työvoiman saamista ja pysyvyyttä.

Aluevaltuusto nimitti uusia henkilöitä luottamustehtäviin. Uudeksi aluevaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Jaakko Mikkola. Myös tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tehtiin muutoksia. 

Katsauksessa aluevaltuustolle esitettiin tuore viime vuotta koskeva tilinpäätöstieto. Alijäämäksi näyttää muodostuvan 19,25 miljoonaa euroa, kun alkuperäinen ennuste vuoden 2023 tuloksesta oli 33 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kokousasioita lyhyesti

Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöstrategia

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun hyvinvointialueen henkilöstöstrategian vuosille 2024–2025.

Strategia on valmisteltu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja edennyt myös tulevaisuuslautakunnan valmistelun kautta päätöksentekoon.

Aluevaltuuston jäsenen eropyyntö 1. varapuheenjohtajan tehtävästä

Aluevaltuusto myönsi Anne Kemppaiselle eron aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä, ja valitsi uudeksi 1. varapuheenjohtajaksi Jaakko Mikkolan.

Tarkastuslautakunnan jäsenten muutokset

Aluevaltuusto myönsi Pasi Arffmanille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja Valtteri Arffmanille tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, sekä valitsi heidän tilalleen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Pasi Kilpeläisen ja varajäseneksi Eila Aavakareen.

Valtuustoaloite: Myötätuntoa ja kannattelevaa ekososiaalista ympäristöä kainuulaisille

Aluevaltuusto totesi aloitteeseen annetun aluehallituksen vastauksen tiedoksi, ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Aloitteessa ehdotettiin, että kaikki kainuulaiset ihmisosaajat (luottamushenkilöt, sote-ammattilaiset, pelastajat ja kolmannen sektorin toimijat) koulutetaan perustietoihin traumainformoidusta positiivisesta työotteesta. Lisäksi ehdotetaan, että kaikille kainuulaisille tarjotaan maksuton verkkokoulutus traumainformoidusta työotteesta ja positiivisesta kasvatuksesta.

Vastauksessa todetaan, että kyse on sinänsä kannatettavasta esityksestä, mutta on huomioitava sen edellyttämät resurssit suhteessa hyvinvointialueen perustehtävien hoitamiseen. Lisäksi on harkittava missä määrin aloitteen edellyttämät toimet kuuluvat hyvinvointialueen vastuulle. Koulutukset voidaan toteuttaa esimerkiksi kolmannen sektorin toimesta ja hyvinvointialueen nykyisen koulutusjärjestelmän avulla tarkoituksenmukaisilta osin.

Valtuustoaloite: Invaparkkien lisääminen uuden sairaalan edustalle

Aluevaltuusto totesi aloitteeseen annetun aluehallituksen vastauksen tiedoksi, ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastauksessa aloitteeseen todetaan, että ratkaisuja sairaalan liikennejärjestelyihin etsitään yhteistyössä suunnittelijoiden ja hyvinvointialueen kanssa.

Valtuustoaloite: Palveluverkkoa koskevien päätösten siirtäminen aluevaltuustolle

Aluevaltuusto totesi aloitteeseen annetun aluehallituksen vastauksen tiedoksi, ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Vastauksessa todetaan, että valmisteilla on hallintosäännön muutos kesäkuuhun 2024 mennessä. Tämän valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä on mahdollista käydä keskustelu aloitteessa esitetyssä muutoksessa.

Kainuun hyvinvointialueen valtuusto- ja jäsenaloitteet 2023

Aluevaltuusto merkitsi hyvinvointialueen valtuusto- ja jäsenaloitteiden yhteenvedon ja niiden käsittelytilanteen tiedoksi. Aluehallitus on päätösesityksessään todennut, että valmistelussa olevat keskeneräiset aloitteet on käsiteltävä viivytyksettä loppuun.

Uudet valtuustoaloitteet:

Aluevaltuustolle jätettiin kaksi aloitetta: Ensimmäisessä valtuustoaloitteessa vaaditaan tukea Sotkamon Turinatuvan toimintaan. Toisessa aloitteessa vaaditaan erityistarkastusta ateriapalveluiden toimintamallista.