Tiedote 30.11.2023

Kainuun aluevaltuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024–2027

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2024–2027. Päätökseen sisältyy kirjaus siitä, että palvelutasopäätös tarkistetaan keväällä 2024 toukokuun loppuun mennessä. Päivityksen tarkoituksena on esittää keinot, joilla riskiarvioinnin mukaiset riskikohteet saavutetaan tavoiteajassa.

Palvelutasopäätös on lakisääteinen asiakirja, jossa tulee määritellä hyvinvointialueen pelastustoimen keskeiset päämäärät sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Se on samalla myös päätös pelastustoimen palveluiden tuottamisesta hyvinvointialueella. 

Palvelutasopäätöksen perustana olevan riskianalyysin tulee sisältää tunnistetut keskeiset uhat ja riskit,​ joihin pelastustoimen tulee varautua. Lisäksi poikkeusolojen uhkien arvioinnissa on otettava huomioon valmiuslaissa määritellyt poikkeusolot.

Pelastustoimen rahoitus ja toimintaedellytykset ovat nousseet laajasti julkisuuteen kuluvan vuoden aikana. Kainuussa toimielinten luottamushenkilöitä ovat keskusteluttaneet erityisesti henkilöstön saatavuuskysymykset ja sopimuspalokuntien tulevaisuus. ”Henkilökuntaa ei ole riittävästi saatavilla – ongelma koskee sekä pelastuslaitoksen vakansseissa että sopimuspalokunnissa toimivia pelastajia. Eikä kyse ole vain Kainuusta, vaan alan yleinen haaste koko maassa. Tässä sopimuspalokuntien henkilöstö eri paikkakunnilla on meille todella merkittävä lisä vahvuuteen” toteaa Kainuun pelastusjohtaja Juha Saario. 

Luottamustehtävissä muutoksia

Aluevaltuusto myönsi eron Mikko Polviselle aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajan tehtävästä ja valitsi tehtävään Hannu Korhosen.

Tea Heikkiselle myönnettiin ero tulevaisuuslautakunnan jäsenyydestä ja valittiin hänen tilalleen Marika Tuomela.

Marika Tuomelalle myönnettiin ero aluehallituksen jäsenyydestä ja Hannu Korhoselle aluehallituksen varajäsenyydestä. Tuomelan tilalle valittiin Tea Heikkinen ja Korhosen tilalle Sami Pihlajamaa.

Valtuustoaloite omalääkäri-mallista

Aluevaltuusto lähetti Omalääkäri-malli 2.0 käyttöönottoa koskevan valtuustoaloitteen aluehallituksen käsiteltäväksi.

 

Esityslista-aineisto on verkko-osoitteessa kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi