Tiedote 17.06.2024

Kainuun aluevaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja talousarviomuutokset

Kainuun aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2023. Tilikauden tulos oli 19,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 33 miljoonan alijäämätavoitteen mukaisesti. ”Ensimmäisen toimintavuoden talousarvio sisälsi huomattavia epävarmuustekijöitä. On oltava tyytyväinen siihen, että toteuma pieneni merkittävästi ja alijäämätaso on kansallisesti vertailtuna edes kohtuullinen”, kommentoi Kainuun hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg.

Valtuusto hyväksyi myös kahden miljoonan euron leikkaavan lisätalousarvion ja talousarvion korjaukset kuluvan vuoden budjettiin sekä lähivuosien kehitysohjelmat. Aluevaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari toteaa, että hyvinvointialueiden ensimmäinen täysi toimintavuosi on konkreettisesti osoittanut uudistuneen rahoitusmallin tiukkuuden. ”Säästötoimista osa vaikuttaa vasta pidemmällä aikavälillä, joten tarvitsemme sekä leikkaavaa että sopeuttavaa taloutta. On kuitenkin muistettava, että lukujen takana on aina ihmiset, niin asiakkaamme kuin työntekijämmekin. Tämä mielessä pitäen aluevaltuusto jatkaa kohti toimikautensa viimeistä vuotta”, jatkaa Lukkari.

Aluevaltuusto käsitteli myös viime vuoden arviointikertomuksen ja henkilöstökertomuksen sekä alueellisen opiskelijahuoltosuunnitelman ja useita valtuustoaloitteita.

Kokousasioita lyhyesti

Kainuun hyvinvointialueen tilinpäätös 2023

Aluevaltuusto merkitsi hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksen 2023 tiedoksi, hyväksyi tilinpäätöksen 2023 sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Arviointikertomus 2023

Aluevaltuusto merkitsi arviointikertomuksen 2023 tiedoksi ja pyytää aluehallitusta antamaan syyskuun 2024 loppuun mennessä aluevaltuustolle lausunnon niistä toimenpiteistä ja aikatauluista, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Henkilöstökertomus 2023

Aluevaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen 2023 tiedoksi.

Talouden riskit ja seuranta 2024 sekä osavuosiraportti 1.1.-31.3.2024

Aluevaltuusto merkitsi talousarvion 2024 osavuosiraportin tiedoksi ajalta 1.1.-31.3.2024.

Kehitysohjelmat

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen mukaisesti:

  • taajamien palvelujen perustamisen kiinteille palvelupisteille liikkuvien palvelujen sijasta,
  • 2 miljoonan euron negatiivisen lisätalousarvion kohdentamisen toimialueille niiden talousarvio-osuuksien suhteessa liitteen mukaisesti sekä
  • kiinteistöjen YTA-tasoisen kehittämisen ja suunnittelun käyttöönoton

Talousarviomuutokset 2024

Aluevaltuusto hyväksyi aluehallituksen esityksen talousarvioon 2024 kohdennettavan 2,0 milj. euron toimintakulujen leikkauksen, joka kohdennetaan toimialueille talousarvion 2024 toimintakatteiden mukaisessa suhteessa.

Kokonaisuudessaan esitetyt toimintakulujen leikkaukset, ateriapalveluostojen määrärahojen lisäykset sekä muut toimialueiden esittämät toiminnallisesti perustellut talousarviomuutokset lisäävät talousarvion toimintamenoja 0,1 miljoonaa euroa ja vähentävät toimintatuottoja 0,2 miljoonaa euroa.

Kainuun alueellinen opiskelijahuoltosuunnitelma 2024–2025

Aluevaltuusto hyväksyi Kainuun alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman 2024–2025.

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuusto merkitsi aiempiin aloitteisiin annetut aluehallituksen vastaukset tiedoksi ja totesi ne loppuun käsitellyiksi 

Aluevaltuusto lähetti uudet nuorten aikuisten sosiaalityötä, laboratorion ajanvarausta sekä ensihoitoa koskevat valtuustoaloitteet aluehallituksen valmisteltavaksi.

Kokousasiakirjat ovat saatavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla