Tiedote 09.06.2023

Kainuun hyvinvointialue esittää Kuhmolle uuden sotekeskuksen sijoittamista keskustaan

Kainuun hyvinvointialue esittää Kuhmon kaupungille, että se laatii kaavoituspäätöksen koskien uuden sotekeskuksen sijoittamista keskustaan linja-autoaseman läheisyyteen. Asia on esillä Kuhmon kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

”Hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman mukaisesti sotepalveluita uudistetaan ja myös toimitilakonsepteja muutetaan vastaamaan paremmin nykypäivän tarpeita. Aluehallituksen linjauksen mukaisesti toimenpiteet aloitetaan Kuhmosta, sillä nykyisen terveysaseman kunto edellyttää kiireellisiä toimia. Kaupungin kanssa käydyissä alustavissa keskusteluissa on löytynyt yhteinen näkemys siitä, että soveltuva sijainti uudelle terveysasemalle ja sitä tukeville toiminnoille on keskustassa lähellä muita palveluita. Soten vastaanottopalveluiden ja aiemman tk-sairaalan korvaavan arviointi- ja kuntoutusyksikön lisäksi samaan yhteyteen voidaan rakentaa esimerkiksi erityyppisiä asumisratkaisuja”, kertoo Kainuun hyvinvointialuejohtaja jukka Lindberg.

Rakennushankkeen toteuttamisesta vastaisi tehtävään valittava investori, jolta hyvinvointialue vuokraisi tarvittavat toimitilat. ”Tilasuunnittelun lähtökohtana on modulaarinen rakennus, jolla mahdollistetaan joustavat ja muunneltavat ratkaisut”, jatkaa Lindberg.

Kuhmossa lähtökohdat rakentamiselle ovat myönteisiä

Kuhmon terveysaseman uudistamista on käsitelty viime vuosina kaupungin omana rakentamisena. Sosiaali- ja terveyspalveluiden muuttuessa hyvinvointialueelle asiaa on tarkasteltu uudelleen ja päädytty siihen, että toimitilainvestointeja ei kaikilta osin ole välttämättömiä toteuttaa itse. Myös sijaintia on tarkasteltu asian yhteydessä uudelleen. ”Kaupunginhallitukselle esitetään periaatepäätöstä sotekeskuksen osalta, jotta tontin osalta voidaan tehdä kaavoitusta koskeva päätös”, selventää kaupunginjohtaja Juhana Juntunen.

”Koulukadun varrelle sijoittuva monitoimikampus, jossa on sote-vastaanottoja sekä kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluja on varsin keskeisellä paikalla”, toteaa Juntunen. ”Hyvinvointialueen ehdotus sijainnista on perusteltu, koska samalle kampusalueelle halutaan saada myös ikäihmisille soveltuvia asumisratkaisuja. Vieressä on myös useita päivittäispalveluita. Myös asiointiliikennettä ja esteettömyyttä ajatellen alue tarjoaa eri mahdollisuuksia. Näistä myös Kuhmon vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan kautta on saatu myönteistä palautetta”, toteaa kaupunginjohtaja Juntunen.

 

Lisätietoja medialle: Hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 688 4055), Kuhmon kaupunginjohtaja Juhana Juntunen (044 725 5222)