Tiedote 17.11.2023

Kainuun hyvinvointialueella normaali valmiustila

Koronatilannetta seurataan

Koronavirusepidemian voimistumisesta huolimatta Kainuussa ei toistaiseksi ole syytä erityisiin toimiin. Sairaalahoidossa olevien määrä on ollut noususuunnassa, mutta oirekuvat ovat verraten lieviä ja potilaita hoidetaan pääosin perusterveydenhuollon osastoilla. 

”Tehostettuun valmiuteen siirtymiseen ei tällä hetkellä ole tarvetta. Seuraamme toki jatkuvasti tilannetta. Mikäli potilasmäärät tai henkilökunnan poissaolot kasvavat siten, että kiireellinen hoito vaarantuu, voidaan tehostettuun valmiuteen siirryttäessä kiireetöntä toimintaa supistaa tai siirtää tarvittaessa henkilöstöä tarvittaviin yksiköihin”, kertoo johtajaylilääkäri Ritva Kanervo Kainuun hyvinvointialueelta.

Kainuun hyvinvointialue suosittelee, että ihmiset soveltaisivat pandemian ajalta tuttuja varotoimia, kuten tehostettua käsihygieniaa, turvavälien säilyttämistä ja tarvittaessa kasvomaskien käyttöä. Sairastuneiden on syytä huolehtia, ettei tarpeettomasti altista muita tartunnalle.

Itärajan tilanteella ei toistaiseksi vaikutuksia Kainuun hyvinvointialueella

Valtioneuvoston eilinen päätös keskittää turvapaikanhakijoiden rajanylitykset itärajalla Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille ei tällä hetkellä näy Kainuun hyvinvointialueen toiminnassa. 

”Seuraamme tätäkin tilannetta tiiviisti ja olemme valmiita tukemaan muita toimijoita, jos tilanne niin edellyttää. Lähipäivät varmasti näyttävät suuntaa”, luonnehtii vs. hyvinvointialuejohtaja Timo Halonen.

Avoimena pysyvä Vartiuksen rajanylityspaikka voi jatkossa Kainuun alueella jonkin verran vilkastuttaa liikennettä, joka on hyvä ottaa huomioon erityisesti kelien huonontuessa.