Tiedote 13.09.2023

Kainuun hyvinvointialueen Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus aloittaneet toimintansa

Kainuun hyvinvointialueen akuuttihoidon ja pelastuksen toimialueella on aloittanut uusi yksikkö, johon kuuluvat Akuutti kotisairaala ja tilannekeskus. Akuutti kotisairaala tuottaa maakunnallisesti sairaalatasoista hoitoa, jota voidaan toteuttaa turvallisesti potilaiden kotona tai kotia vastaavassa ympäristössä. Tilannekeskuksessa toteutetaan puhelimitse tehtävää hoidon tarpeen arviointia.

Akuutti kotisairaala tarjoaa hoitoa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan

Akuutti kotisairaalan perustehtäviä ovat esimerkiksi kiireettömän hoidon tarpeen arviointi, erilaiset vaativat lääke- tai haavahoidot ja näytteiden otto potilaan kotona, sekä kotisaattohoito. Tavoitteena on varmistaa, että potilaat ovat hoidossa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, osaavan ja tarkoituksenmukaisimman ammattilaisen hoidossa. Akuutti kotisairaala toimii koko Kainuun hyvinvointialueella, ja hoitoon tullaan aina terveydenhuollon ammattilaisen kautta.

 ”Tavoitteena on vahvistaa hoitoketjua ja tukea sairaalasta kotiutumista sairaalasta potilaiden terveydentila huomioiden. Kotisairaala on moniammatillista työtä muiden potilaan hoitoon osallistuvien tahojen kanssa”, kertoo palveluyksikön päällikkö Minna Pursiainen Kainuun hyvinvointialueelta.

Uusi tilannekeskus on osa Kainuun akuuttihoidon kokonaisuutta

Tilannekeskuksen keskeinen tehtävä on vastata päivystysapu 116 117 puheluista eli hoidontarpeen arvioinnista ja kiireellisen hoidon neuvonnasta Kainuussa. Lisäksi hätäkeskus välittää tilannekeskukselle Kainuun alueen ensihoidon kiireettömät tehtävät.

Tilannekeskus tekee puhelimitse hoidontarpeen arvioinnin kaikista hätäkeskuksen sille välittämistä kiireettömistä tehtävistä. Tilannekeskuksessa terveydenhuollon ammattilainen antaa asiakkaalle neuvontaa puhelimitse ja lähettää tarvittaessa tarkoituksenmukaisimman avun tarvitsijan luo.

”Hätäkeskuksessa ensihoidon tehtävät jaetaan neljään eri kiireellisyysluokkaan, joista meidän tilannekeskuksemme koordinoi kiireettömiä D-tehtäviä. Olemme jo toiminnan alkuvaiheessa huomanneet, että toimintamallilla voidaan merkittävästi tehostaa ensihoitoyksiköiden käyttöä. Käytännössä siis ensihoidon resurssit ohjautuvat kiireellisiin tehtäviin, kun tilannekeskus hoitaa kiireettömät tehtävät”, selventää tilannekeskustoiminnasta vastaava päällikkö Minna Pursiainen.

Tilannekeskus toimii kaikkina päivinä vuorokauden ympäri ja sen henkilöstö koostuu akuuttipalvelualueen kokeneista ammattilaisista, sairaanhoitajista ja ensihoitajista.