Tiedote 20.01.2023

Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2023 haettavana

Hyvinvointialueen järjestöavustuksia voivat hakea Kainuussa toimivat sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan yhdistykset, joiden tehtävänä on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja/tai turvallisuuden edistäminen. Avustettavan toiminnan tulee edistää ja tukea kainuulaisen väestön terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarviossa vuodelle 2023 järjestöavustuksiin käytettäväksi yhteensä 150 000 euroa. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan päätöksen mukaan järjestöavustukset ja määräraha jakautuu kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset (45 %), kerta-avustukset (5 %) ja kumppanuusavustukset (50 %).

Toiminta-avustuksilla voidaan tukea järjestön toimintaa, joka edistää osallistujien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.  Kerta-avustuksilla tuetaan järjestön toimintaa, jolla vastataan äkilliseen, toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen. Kumppanuusavustuksilla tuetaan yhdistystä tilanteissa, kun haetaan avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta tai ESR-hankerahoitusta Kainuun ELY -keskukselta.

Järjestöavustukset ovat haettavina ajalla 9.1.-31.1.2023 pl. kerta-avustukset, joissa on jatkuva haku vuoden 2023 aikana. Kumppanuusavustusten haussa on mahdollista huomioida myös kansallisten avustusten hakuaikoja.

Hakumenettely ja kriteerit uudistuneet

”Hakumenettely ja myöntämiskriteerit ovat uudistuneet aiempiin vuosiin verrattuna. Hyvinvointialue käyttää kokonaisarviointia ja pisteytystä hakuehdot täyttävien hakijoiden kesken. Pisteytyksessä painotetaan kuinka hyvin toiminta toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, periaatteita ja toimenpiteitä. Avustettavan toiminnan on siis toimittava yhteistyössä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen kanssa sekä tuettava ja täydennettävä näitä”, selventää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen Kainuun hyvinvointialueelta.

Avustusperiaatteiden mukaisesti avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia myös yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. 

Avustusten hakijoita pyydetään tutustumaan avustusperiaatteisiin  Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­töa­vus­tus­ten pe­riaat­teet  ja  Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­töa­vus­tus­ten pis­tey­tys ennen hakemuksen tekemistä.

Vuoden 2023 avustushaku toteutetaan sähköisellä lomakkeella, jonka voi tilata sähköpostilla osoitteesta sote-tks.yksikko@kainuu.fi.  Tarvittaessa paperilomakkeen voi hakea osoitteesta hyvinvointialueen kansliasta (Sotkamontie 13, H-talo, 87300 Kajaani).

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija saara.pikkarainen@kainuu.fi