Tiedote 15.03.2023

Kainuun hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2023 myönnetty

Kainuun hyvinvointialueen hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta on myöntänyt järjestöavustuksia vuodelle 2023 yhteensä 122 200 euroa. Kumppanuusavustuksiin kohdennettiin 75 000 € ja toiminta-avustuksiin 47 200 euroa.

Haettavana olleita sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöjen avustuksia haki 44 yhdistystä, joista toiminta-avustuksia haki 35, kerta-avustuksia kolme ja kumppanuusavustuksia 6 yhdistystä. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta on arvioinut ja pisteyttänyt hakemukset järjestöavustusten kriteerien mukaisesti. Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt talousarviossa vuodelle 2023 järjestöavustuksiin käytettäväksi yhteensä 150 000 euroa.

Kumppanuusavustuksia myönnettiin seuraavasti:

 • Kainuun Muistiyhdistys ry 21 000 €,
 • Mieli Kainuun Kriisikeskus ry 21 000 €,
 • Nuorten Ystävät ry 21 000 € ja
 • Kajaanin Päiväkeskus ry 12 000 €.

Toiminta-avustuksilla voidaan tukea järjestön toimintaa, joka edistää osallistujien terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Lautakunta myönsi toiminta-avustuksia seuraavasti:

 • Kainuun Aivoyhdistys ry 1200 €,
 • Kainuun Munuais- ja maksayhdistys ry 700 €,
 • Kainuun neuroyhdistys ry 650 €,
 • Kainuun näkövammaiset ry 1600 €,
 • Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry 500 €,
 • Kainuun Palomiehet SPAL ry ry 500 €,
 • Kainuun sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 4800 €,
 • Kainuun Sydänyhdistys ry 6800 €,
 • Kajaanin seudun Invalidit ry 600 €,
 • Kajaanin Seudun Kuulo ry 400 €,
 • Kuhmon Hengitysyhdistys ry 500 €,
 • Kuhmon Kuuloyhdistys ry 450 €,
 • Kuhmon Reumayhdistys ry 600 €,
 • Kuhmon Selkäyhdistys ry 300 €,
 • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry 25 000 €,
 • Oulun Seudun KILPI ry Kajaanin toiminta 1000 €,
 • Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry Kajaanin osasto 1000 €,
 • Suomen Nivelyhdistys ry / Kajaanin Nivelpiiri 600 €.

Kerta-avustuksia haki kolme yhdistystä, joiden osalta tehdään viranhaltijapäätökset. Kerta-avustuksilla tuetaan järjestön toimintaa, jolla vastataan äkilliseen, toimintaympäristössä ja/tai kohderyhmän tarpeissa tapahtuneeseen muutokseen.

Jäljelle jäävän avustusmäärärahan 20 300 € käytöstä lautakunta päättää erikseen. Määräraha mahdollistaa myöhemmin avautuvat STEAn ja ESR:n rahoitushaut v.  2023 aikana.

 

Lisätietoja medialle:

 • Lautakunnan puheenjohtaja Katja Kemppainen puh. 040 350 0929
 • Terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen 044 797 0419