Tiedote 07.06.2024

Kainuun hyvinvointialueen tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta esittää 17. kesäkuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle vuoden 2023 arviointikertomuksen, jossa arvioidaan hyvinvointialueen toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista.

Talouden osalta arviointikertomuksessa todetaan, että hyvinvointialuetta on ohjannut pyrkimys tulojen ja menojen hallintaan. Raportin mukaan hyvinvointialueen strategian ja siitä johdetun järjestämissuunnitelman toimenpiteiden johdonmukainen eteneminen korostuvat sopeuttamistoimien osalta. 

Lautakunnan puheenjohtaja Tuomas Kettunen luonnehtii, että vaikka kuluja on pystytty karsimaan ja toimintoja tehostamaan, ei taloutta saada täysin tasapainoon vuoteen 2026 mennessä. ”Palvelutarpeiden kysynnän kasvu, kustannustason nousu ja saman aikainen rahoituksen leikkaaminen eivät tätä mahdollista”, luonnehtii Kettunen.

Lautakunta toteaa, että hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma on laadittu selkeästi, mutta korostaa arviointiraportissaan sen ja myös muiden toimenpiteiden seurantaa ja vaikutusten arviointia.  ”Selkeiden toiminnan mittareiden asettaminen helpottaa sekä organisaation toimintaa että sen arviointia”, korostaa Kettunen.

Erityisenä onnistumisena arvioinnissa nostetaan esiin työkyvyn toimintamallin vahvistaminen. Sairauksien ja vastaavien poissaolojen kustannukset hyvinvointialueelle ovat suuret, joten työkykyyn panostaminen kannattaa. Toimenpiteiden myötä sairauspoissaolojen kustannukset ovat pienentyneet yli miljoona euroa vuoden 2023 aikana.

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin

Tarkastuslautakunta on suoraan aluevaltuuston alainen lakisääteinen toimielin, jonka tehtävistä on säädetty hyvinvointialueesta annetun laissa. Tehtäväänsä lautakunta toteuttaa mm. seuraamalla tilintarkastajien raportointia ja muiden toimielinten päätöksiä, tekemällä arviointikäyntejä ja kuulemalla viranhaltijoita.

Tarkastuslautakunta on aluehallituksesta, toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumaton.

 

Kokousaineisto on saatavissa verkkosivuiltamme (https://kainuunhyvinvointialue.cloudnc.fi/fi-FI)