Tiedote 14.06.2024

Kainuun hyvinvointialueen terveydenhuollon asiakasmaksut

Kainuun hyvinvointialue tiedottaa voimassa olevista terveydenhuollon asiakasmaksuista. Asiakasmaksuihin on tehty muutoksia vuoden 2024 alusta, jonka lisäksi maksuohjetta on täsmennetty kevään aikana. 

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut koskevat terveysasemien ja Kainuun keskussairaalan yleislääketieteen poliklinikan vastaanottoja sekä niiden alaista toimintaa.

Erikoissairaanhoidon maksut koskevat erikoisalojen poliklinikoiden ja keskussairaalan päivystyksen käyntejä. Erikoissairaanhoidossa on käytössä myös itsenäisten hoitajavastaanottojen sekä etävastaanottojen käyntimaksut. 

Asiakasmaksuohjeen mukaan käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta voidaan periä 56,70 euron maksu. Maksu voidaan periä 18 vuotta täyttäneen asiakkaan tai hänen edustajansa terveydenhuollon palveluihin varaamasta, mutta käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä fyysisestä ja etävastaanottoajasta. Maksua ei peritä, mikäli varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. 

Perusterveydenhuollon asiakasmaksut

Perusterveydenhuollon vastaanotoilla peritään kalenterivuodessa kolmelta ensimmäiseltä lääkärin fyysiseltä ja/tai etäkäynniltä 23,00 €. Maksu peritään sairaanhoidollisesta vastaanottotoiminnasta, ei ennaltaehkäisevistä käynneistä, eikä alle 18-vuotiailta.

Takaisinsoiton puhelinpalveluun soittaminen tai hoidolliset puhelut, joissa annetaan ohjeita tai varmistetaan potilaan vointia, eivät ole maksullisia.

Erikoissairaanhoidossa käytössä myös hoitajien itsenäisten vastaanottojen ja etäpalveluiden käyntimaksut 

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu on 46 euroa, samoin keskussairaalan päivystyksen lääkärikäyntimaksu. Päivystyksen hoitajavastaanotosta peritään 23 euron käyntimaksu.

Erikoissairaanhoidon poliklinikoilla hoitajien itsenäisiltä vastaanotoilta peritään käyntimaksu 23 euroa. Itsenäisellä hoitajavastaanotolla tarkoitetaan hoitokäyntiä, johon ei samalla liity lääkärin vastaanottoa. Eräistä hoitajavastaanotoista, esimerkiksi avanne- tai tahdistinhoitajan käynneistä, on käytössä korkeampi käyntimaksu 46 €. 

Erikoissairaanhoidossa asiakkaalle etukäteen varattu fyysisen vastaanottokäynnin korvaava hoitosuunnitelman mukainen etä- tai puhelinkontakti on myös laskutettavaa hoitoa. Lääkärin etäpalvelu on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, josta peritään 46 euron poliklinikkamaksu. Hoitajan etävastaanoton maksu on 23 €. 

Akuutti kotisairaalahoito on erikoissairaanhoidon palvelua, josta hoitajakäynnin osalta peritään 13,40 € / käynti tai lääkärin kotikäynniltä 21,10 €. Asiakasmaksuja ei peritä tiettyjen käyntien osalta, kuten ohjaus-, neuvonta- tai rokotuskäynniltä. Käyntimaksut kerryttävät maksukattoa.

Alaikäisten hoitokäynnit eivät ole maksullisia. Päivystysavun 116 117 puhelinpalveluun soittaminen tai hoidolliset puhelut, joissa annetaan ohjeita tai varmistetaan potilaan vointia, eivät ole Kainuun hyvinvointialueella maksullisia.

Muut asiakasmaksut

Muut asiakasmaksut sekä lisätietoja hyvinvointialueen verkkosivulta