Tiedote 18.06.2024

Kainuun hyvinvointialueen yksiköitä palkittiin jälleen hyvästä opiskelijaohjauksesta

Sotkamon terveyskeskussairaalan ja mielenterveyspalvelujen kotikuntoutuksen Kajaanin henkilökunta on palkittu hyvästä opiskelijaohjauksesta. Palkinnot myönsi Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kainuun ammattiopisto ja Kainuun hyvinvointialue vuoden 2023 opiskelija- ja opettajapalautteiden perusteella.

”Käytännön harjoittelulla on suuri merkitys ammatillisessa kehittymisessä kaikilla koulutustasoilla. Harjoitteluiden tavoitteena on perehdyttää opintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen ja eettisten periaatteiden soveltamiseen työelämässä. Nyt palkittavien yksiköiden opiskelijaohjaajat ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista tulevien ammattilaisten kouluttamiseen”, kuvaa hoitotyön johtaja Marjo Huovinen-Tervo Kainuun hyvinvointialueelta.

Opiskelijoiden työelämäjaksot ovat aina tavoitteellisia, ohjattuja ja arvioituja. Ohjatun harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoonsa kuuluvasta ammattitaidosta sekä saa yleisiä valmiuksia työelämää ja elinikäistä oppimista varten.

Kainuun hyvinvointialueen yksiköitä, kuten terveyskeskuksia ja poliklinikoita, on huomioitu myös aiemmin hyvästä opiskelijaohjauksesta.

Laatusuositukset varmistavat korkeatasoisen opiskelijaohjauksen Kainuussa

Korkeatasoisen käytännön harjoittelun ohjauksen varmistavat osaltaan myös Kainuun hyvinvointialueen, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun ammattiopiston yhdessä laatimat opiskelijaohjauksen laatusuositukset. Suositukset toimivat yhtenäistävinä ohjeina ja turvaavat ohjauksen käytäntöjä. Samalla ne selkeyttävät toimijoiden vastuita ja yhteistyötä.

Opiskelijaohjauksessa keskeistä on koko yksikön henkilökunnan positiivinen suhtautuminen asiaan. Työelämässä jo olevat toimivat paitsi roolimalleina, myös oppimisen ohjaajina. ”Palkitut yksiköt ovat saaneet opiskelijoilta erittäin hyvää palautetta. Erityisesti oppimisen tukeen, turvalliseen oppimisympäristöön ja harjoitteluarviointeihin liittyvät asiat nähdään arvokkaina”, kertoo Marjo Huovinen-Tervo.