Tiedote 01.09.2020

Kainuun koronaryppäässä yksi uusi tartuntapapaus

Kuhmossa perjantaina todetusta laajasta korona-altistuksesta on tähän mennessä löytynyt yhteensä 19 koronatartuntaa, joista 17 Kuhmossa, 1 Sotkamossa ja 1 Kajaanissa.  Kaikki altistuneet on tavoitettu ja oireiset testattu, testitulokset puuttuvat vielä muutamalta altistuneelta. 

Koronavirus on kohtalokkain ikäihmisten, yli 70-vuotiaiden keskuudessa. Kainuun sote suosittelee että vältetään lähikontakteja ikäihmisten kanssa kuluvan viikon aikana koko Kainuun alueella. Vanhuspalveluiden alaisissa hoitokodeissa ei tiettävästi ole altistumisia.

Kuluva viikko paljastaa edellisen viikon aikaisen altistumisen tuomat tartunnat, sitä seuraava viikko jatkotartunnat.

Tukena Kultakuusen palveluyksikössä Kuhmossa COVID -19 altistuksia, mutta ei tartuntoja

Kuhmossa sijaitsevassa Tukena Kultakuusen palveluyksikössä todettiin perjantaina Covid -19 altistumisia. Altistuminen on tullut esille työntekijän sairastuttua ja saatua positiivisen koronatestituloksen sunnuntaina 30.8. Palveluyksikön asukkaat ja henkilökunta on asetettu karanteeniin.

Kaikki altistuneet työntekijät ja asukkaat on testattu ja tartuntoja ei ole.

THLn koronavilkkusovellus on nyt ladattavissa älypuhelimiin

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Sovelluksessa käyttäjän yksityisyys on vahvasti suojattu. Sovellus toimii taustalla automaattisesti, häiritsemättä puhelimen käyttöä tai lyhentämättä akun kestoa.

Kohdatessaan sovellukset jakavat tunnuskoodinsa toisilleen Bluetooth-tekniikkaa hyödyntäen. Käyttäjien henkilöllisyyttä tai sijaintia ei tallenneta. Sovellus säilyttää tunnuskoodit 21 vuorokauden ajan. Kun joku käyttäjistä ilmoittaa tartunnastaan sovellukselle, sovellus lähettää sen keräämät tunnuskoodit palvelimelle. Mikäli sovelluksen tunnuskoodi on noiden palvelimelle ladattujen tunnuskoodien joukossa, sovelluksen ladannut saa sovellukselta tiedon mahdollisesta altistumisesta.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi kaikista sovelluskaupoista. Lisätiedot: koronavilkku.fi

Lähikontaktien välttäminen, käsihygienia ja kasvomaskin käyttö on tärkeää

Koronavirus COVID-19 tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Arkielämässä tartuntoja voi ehkäistä huolehtimalla käsihygieniasta, käyttämällä maskeja ja välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin.

Mikäli epäilet koronatartuntaa

Mi­kä­li on epäi­ly ko­ro­na­tar­tun­nas­ta, on syy­tä teh­dä en­sin tes­ti omao­lo.fi –pal­ve­lus­sa, jos­sa ar­vioi­daan tes­tin tar­peel­li­suus. Näyt­tee­not­toon voi va­ra­ta ajan Oma­so­ten kaut­ta, jos­ta voi­daan va­ra­ta Ka­jaa­nin, Kuh­mon, Sot­ka­mon ja Suo­mus­sal­men näyt­tee­not­toa­jat tai soit­ta­mal­la 116 117. Mui­hin ter­vey­sa­se­miin saa tes­tia­jan soit­ta­mal­la suo­raan ter­vey­sa­se­mal­le. Kai­nuu­lai­nen voi ha­lu­tes­saan käyt­tää myös Ter­veys­ta­lon tai Me­hi­läi­sen tes­ti­pal­ve­lua, jon­ka hin­nas­ta Kai­nuun SO­TE-kun­tayh­ty­mä kom­pen­soi oman tes­ti­kus­tan­nuk­sen­sa suu­ruu­den suo­raan tes­tin suo­rit­ta­jal­le. Kom­pen­saa­tion suu­ruus al­kaen on 106 € alv 0% / tes­ti yli­me­ne­vän osuu­den jää­des­sä it­se mak­set­ta­vak­si. Me­net­te­ly on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Ko­ro­na­tes­tis­sä käy­nei­den tu­lee odot­taa tes­tin ne­ga­tii­vi­nen tu­los en­nen pa­laa­mis­ta päi­vä­hoi­toon, kou­luun tai työ­pai­kal­le.

Kai­nuun so­te on lin­jan­nut per­hei­den ko­ro­na­tes­tauk­sen si­ten et­tä yh­den oi­rei­sen tes­taus sa­mas­sa per­hees­sä riit­tää. Ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen mu­kaan ko­ko per­he on ne­ga­tii­vi­nen ellei tiedossa ole altistumista COVID-19 infektiolle tai ulkomaan matkaa 14vrk sisällä oireiden alusta. Mi­kä­li tie­dos­sa on ul­ko­maan mat­ka tai al­tis­tu­mi­nen CO­VID-19 in­fek­tiol­le 14 vrk si­säl­lä oi­rei­den alus­ta, tu­lee kaik­ki oi­rei­set tes­ta­ta.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran keskiviikkona 2.9. klo 15 mennessä.