Tiedote 09.11.2023

Kainuun pelastuslaitoksen uudet verkkosivut

Kainuun pelastuslaitoksen uudet verkkosivut ovat osa kansallista pelastustoimi.fi -palvelua

Kainuun pelastuslaitoksen uudet verkkosivut ovat avoinna pelastustoimen valtakunnallisessa verkkopalvelussa. Uusi suora osoite on pelastustoimi.fi/kainuu, jolle käyttäjä ohjautuu myös vanhoista osoitteista (kainuunpelastuslaitos.fi ja kaipe.fi).

”Perustietoa Kainuun pelastuslaitoksesta löytyy tietysti myös hyvinvointialueemme netistä hyvinvointialue.kainuu.fi, mutta uusi verkkosivusto tarjoaa tietoa ja yhdistää laajemmin kaikki Suomen pelastuslaitokset ja niiden palvelut”, kertoo turvallisuusviestinnästä vastaava apulaispalopäällikkö Jonna Kolehmainen Kainuun pelastuslaitokselta.

Pelastustoimi.fi-palvelusta löytyvät kaikkien hyvinvointialueiden pelastuslaitokset, sähköinen asiointi sekä tietoa pelastustoimen opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksista. Lisäksi palvelussa on runsaasti tietoa mm. kodin ja yrityksen turvallisuudesta, varautumisesta erilaisiin häiriötilanteisiin sekä toiminnasta onnettomuustilanteissa.

”Sivustolla voi myös helposti lähettää viranomaisille tehtäviä ilmoituksia, kuten ilotulitteista tai kulotuksista”, lisää apulaispalopäällikkö Kolehmainen. 

Uudesta verkkosivustosta voi antaa palautetta osoitteessa pelastustoimi.fi/palaute.

Tavoitteena arjen turvallisuus

Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitaa 21 alueellista pelastuslaitosta. Pelastuslaitokset ehkäisevät onnettomuuksia ja ylläpitävät turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Vuosittain koko maassa pelastustoimella on yli 100 000 tehtävää, joista noin 15 000 liikenneonnettomuutta ja 12 000 tulipaloa. 

Kainuussa työskentelee noin 100 päätoimista ja 90 sivutoimista pelastajaa. Pelastustehtäviä hoidetaan vuosittain noin 1800. ”Meille sopimuspalokuntien valmiudessa oleva henkilöstö on erityisen tärkeää. He osallistuvat sammutus- ja pelastustoimintaan ja muodostavat myös tarvittavan reservin eri tehtäviin. Sopimushenkilöstö koulutetaan tehtäviinsä ja heille maksetaan palkkaa harjoituksista, kursseista, hälytyksistä ja muista työtehtävistä. Kannustamme ottamaan yhteyttä, jos tärkeä ja mielekäs tehtävä kiinnostaa”, apulaispalopäällikkö Jonna Kolehmainen kehottaa.