Tiedote 09.08.2021

Kainuun rokotekattavuudessa vielä parantamisen varaa

Kainuun ilmaantuvuus on nyt 132,5/ 100 000 / 14 vrk. Koko Kainuu on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Alle 40 vuotiaiden kainuulaisten rokotekattavuudessa vielä parantamisen varaa
 

Kainuun rokotetilanne on tällä hetkellä verrattain hyvä vanhemman väestön parissa, mutta alle 40 vuotiaiden rokotekattavuudessa on vielä parantamisen varaa. Suuri osa Kainuun viimeaikaisista koronatapauksista on ollut rokottamattomilla alle 30 -vuotiailla.

Kainuussa kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien on mahdollista saada koronarokote. Koronarokotusta suositellaan 12 vuotta täyttäneille nuorille, sillä rokottamalla voidaan suojata nuoria ja samalla heidän lähipiiriään erityisesti vakavalta koronavirustaudilta. Koska rokotukset estävät suuren osan tartunnoista, ne vähentävät myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rajoitustoimien tarvetta.

12 vuotta täyttäneiden rokotuksissa toimitaan kuten terveydenhuollossa muutenkin alaikäisten kanssa, eli lapsi tai nuori voi itse tehdä päätöksiä hoidostaan, kun hänet on arvioitu päätöskykyiseksi. Toivottavin tilanne on, että huoltaja ja nuori ovat jo kotona puhuneet rokotukseen liittyvistä seikoista ja päätös on yksimielinen.

Ajanvaraus 12-15 vuotiaille voidaan tehdä oma­so­te.kai­nuu.fi  huoltajan toimesta puolesta asiointina tai soittamalla takaisinsoittonumeroon 044 709 3788.

Toistaiseksi koululaisten rokotuksia järjestetään vain jo olemassa olevilla rokotuspisteillä, kouluissa tapahtuvista rokotuksista tiedotetaan erikseen soten tiedotteissa ja Wilma viestillä.

Myös ka­ran­tee­nien vält­tä­mi­ses­sä kaik­kein te­hok­kain kei­no on täy­si ro­ko­tus­sar­ja. Kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja ei pää­sään­töi­ses­ti al­tis­tus­ti­lan­teis­sa tar­vit­se aset­taa ka­ran­tee­niin lain­kaan. Ro­kot­ta­mat­to­mien osal­ta ka­ran­tee­nin pi­tuus har­ki­taan ta­paus­koh­tai­ses­ti, mut­ta suu­rin osa mää­rät­tä­vis­tä ka­ran­tee­neis­ta on 10 vuo­ro­kau­den mit­tai­sia.

Toinen rokoteannos edelleen 12 viikon kohdalla

Kainuussa käytössä olevien mRNA-rokotteiden suositeltu annosväli on edelleen 12 viikkoa. THL:n ohjeen mukaan 12 viikon annosväliä voidaan paikallisen harkinnan perusteella lyhentää, mikäli rokotteiden saatavuus alueella on hyvä, eikä annosvälin lyhentäminen viivästytä kenenkään muun ensimmäisen rokoteannoksen saamista. Koska Kainuussa kaikki halukkaat eivät ole saaneet vielä ensimmäistäkään rokotetta, ei 12 viikon annosväliä voida toistaiseksi lyhentää.

Toisen rokoteannoksen saamista ei tule itse nopeuttaa varaamalla toista rokoteaikaa, vaan noudattaa ensimmäisen rokotuksen yhteydessä annettua aikaa.