Tiedote 07.05.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.5.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 7.5.2020

Kainuussa on 7.5.2020 mennessä 70 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty noin 1350. Pa­ran­tu­nei­ta on n. 60. Vaikka koronavirustilanne on tällä hetkellä rauhallinen, siitä huolimatta kehotetaan noudattamaan annettuja rajoitustoimia. Valtakunnallisesti koronatartuntoja on 5573, toipuneita on noin 3500.

Valtioneuvoston keventäessä rajoitustoimia korostuu yksilön vastuullisuus entisestään. Testausjärjestelyt mahdollistavat nykyisellään tartuntojen toteamisen viivytyksettä. On erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Testitulos saadaan tyypillisesti alle vuorokaudessa. Kainuun keskussairaalan Drive In –testauspaikka Kainuun keskussairaalalla mahdollistaa testauksen ulkotiloissa, joka on riskittömämpää sekä testaajien että testattavan kannalta. Drive In testaukseen tullessa vuoroa odotellaan autossa. Testaukseen pääsee soittamalla päivystysnumeroon 116 117. 

Yh­tey­de­no­tot hoi­va­ko­tei­hin äi­tien­päi­vä­nä

Kai­nuun so­ten van­hus­pal­ve­lui­den yk­si­köis­sä on edel­leen voi­mas­sa maa­lis­kuus­sa al­ka­nut vie­rai­lu­kiel­to. Lä­hio­mai­sia on tie­do­tet­tu kuin­ka yh­tey­den­pi­to lä­hei­seen on­nis­tuu vie­rai­lu­kiel­lon ai­ka­na.  Kun omai­nen ha­luaa ol­la vi­deoyh­tey­des­sä hoi­to­ko­dis­sa asu­van lä­hei­sen kans­sa, kan­nat­taa hoi­to­ko­tiin ol­la yh­tey­des­sä jo ennen viikonloppua ja so­pia tar­kem­pi ajan­koh­ta.
 

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa arkisin klo 14 mennessä. Kainuun soten pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet

Kainuun sotelle saapuu paljon tietopyyntöjä medialta. Sairaanhoitopiirit keskittävät tietopyyntöihin vastaamisen Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n kautta. Näin saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa median käyttöön. Kainuun sote ei vastaa yksittäisiin medialta tulleisiin tietopyyntöihin.