Tiedote 08.04.2020

Kainuun sote - pandemiatiedote 8.4.2020

Uusia tartuntoja ei ole todettu. Kainuussa on 8.4.2020 mennessä 30 laboratoriotesteissä, sekä kliinisissä tutkimuksissa todettua koronavirustartuntaa. Testejä on tehty yli 250.

Ero Kainuun soten ja THL:n lukemissa johtuu siitä, että THL:n tilastossa huomioidaan tartunnan saaneen kotipaikka, kun taas soten luvussa ovat kaikki Kainuussa todetut sairastuneet. ( thl.fi/koronakartta )

 

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä jatkuvat koronaepidemian vuoksi

Muutoksia ja toiminnan rajauksia jatketaan16.5.2020 saakka.

Seuraavat palvelut on suljettu:

 • vanhusten päivätoiminta
 • muistineuvola
 • kuntouttava työtoiminta
 • sosiaalinen kuntoutus
 • työ -ja toimintakeskukset
 • vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta
 • vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tilapäisiä/lyhytaikaisia (ml. omaishoitovapaa) sekä perhehoidon lyhytaikaisia hoitojaksoja ei järjestetä asumis-/hoivapalveluyksiköissä.

Edellisten lisäksi seuraavat muutokset astuvat voimaan 18.4.20 alkaen:

 • perhevalmennuksia ei järjestetä ryhmämuotoisesti
 • kiireettömiä terveystarkastuksia voidaan perua tarvittaessa koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä muissa avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa
 • palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisiin käynteihin saattaa tulla muutoksia
 • myöhemmin, tilanteen niin vaatiessa, toimeenpannaan seuraava käytäntö: ikääntyneiden palveluntarpeen arvioinnista voidaan luopua, lukuun ottamatta kiireellistä palveluntarpeen arviointia siten, että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito kuitenkin varmistetaan
 • Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen ja eläinlääkintähuollon tarkastusten järjestäminen keskusviraston ohjeen mukaisesti.  Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia. Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet. Kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläinlääkäreille. Kiireettömät tuotanto-ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan. Lähtökohtaisesti tehdään vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.
 • Terveysvalvonnan toimintaa rajataan keskusvirastojen ohjeiden mukaisesti. Tarkastustoiminta keskeytetty, poikkeuksena esim. ruokamyrkytysepäily. Yhteydenpito asiakkaisiin pyritään hoitamaan muutoin kuin fyysisen tapaamisen kautta.

Muut Kainuun soten palvelut toimivat pääsääntöisesti normaalisti.


Muistutus valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta

Kainuun sote muistuttaa, että hyvä suojautuminen ja suhtautuminen jokaiseen hengitystieinfektioon kuin koronaan ovat tehokkaimpia toimenpiteitä tartunnan ehkäisemiseen.

Pääsiäinen ja pyhien vietto ei tuo muutoksia valtakunnallisiin ohjeisiin sosiaalisten kontaktien välttämisestä. Pääsiäisen aikaa kehotetaan viettämään perheen kesken omassa kodissa.

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt erittäin tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis kyläilyä, ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellisen käsihygienian lisäksi kaikkia kosketuspintoja kuten oven kahvoja ja vastaavia käsiteltäessä on tartuntariski. Tämän vuoksi tehostettu siivous erityisesti kosketuspintojen osalta on tärkeää.


Kysyttävää koronaviruksesta ja kriisiapua

Kainuun sote muistuttaa edelleen että 116 117 päivystysnumeroon tulee soittaa vain tilanteessa, jos vointi heikkenee ja on saanut hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona. Hätätilanteessa soita 112.

Päivystysnumero ei ole tarkoitettu tiedusteluihin koronaviruksesta, vaan sitä varten on STM:n ”Tietoa koronaviruksesta” puhelinneuvonta 0295 535 535.  

Kainuun soten verkkosivuilta sote.kainuu.fi löytyy lisää tietoa koronaviruksesta sekä yhteystiedot mistä voi hakea apua sairastuessa tai kriisitilanteessa. Etusivun pandemiainfo -painikkeesta löytyy kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet, sekä kriisiavun yhteystiedot.

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa koronaviruksen tilanteesta Kainuussa päivittäin. Soten kaikki pandemiaan liittyvät ohjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta:
https://sote.kainuu.fi/pandemiainfo-kaikki-kainuun-soten-koronavirusta-kasittelevat-tiedotteet