Tiedote 02.10.2020

Kainuun uudessa koronaryppäässä yhteensä 6 tapausta, altistuneita noin 35

Kainuussa torstaina 1.10. todetussa koronaryppäässä on todettu perjantaihin mennessä yhteensä 6 tapausta, altistuneita on noin 35. Tartuntoja on todettu Ristijärvellä, Paltamossa, Kajaanissa ja Sotkamossa. Mahdollisia altistumisia on tapahtunut ainakin 30.9. Ka­jaa­nin Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja aiem­min syys­kuun lo­pus­sa Sot­ka­mon Lid­lis­sä, se­kä mah­dol­li­ses­ti myös muual­la Ka­jaa­nin, Sot­ka­mon ja Ris­ti­jär­ven alueel­la. Jouk­koal­tis­tu­mi­nen on ta­pah­tu­nut myös No-Pan au­ton Ka­jaa­nin liik­kees­sä 25.9. al­kaen. No-Pan au­tos­sa 25.9. – 1.10.2020 asioi­nei­ta hen­ki­löi­tä pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. 

Koronavilkun käyttöä suositellaan

Koronavilkku sovellus on altistuneiden jäljityksen kannalta erittäin tärkeä työkalu ja sen käyttöä suositellaan.  Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla sovelluksen ladannut saa tiedon, jos on sovelluksen arvion mukaan altistunut koronavirukselle. Jos tartunta todetaan, voi sen ilmoittaa sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyys on vahvasti suojattu.

Lisää tietoa sovelluksesta ja latauslinkki: koronavilkku.fi

Tiedotus

Kainuun sote tiedottaa asiasta seuraavan kerran maanantaina 5.10.