Tiedote 03.09.2021

Kainuussa 13 uutta tartuntaa, rokotuksen saa myös ilman ajanvarausta

Kainuussa todettiin torstaina yhteensä 13 uutta koronatartuntaa, joista 7 jo karanteenissa olleilla. Kajaanissa seminaarin koulussa tapahtui koronalle altistuminen, minkä seurauksena 39 henkilöä joutui karanteeniin. Koronaviruksen ilmaantuvuus on Kainuussa 243,1  / 100 000 / 14 vrk.

Keskiviikkona Prismaan avatussa rokotuspisteessä on kahden päivän aikana käynyt hakemassa ensimmäisen rokoteannoksen noin 200 henkilöä.

Kainuussa noin 82,5% kaikista 12 vuotta täyttäneistä on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa, kahteen kertaan rokotettuja on noin 56%. Tavoitetaso, eli noin 80% täysin rokotettujen rokotekattavuus saavutetaan lokakuun loppuun, tai viimeistään marraskuun alkuun mennessä.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set il­man ajan­va­raus­ta jatkuvat

Ka­jaa­nin Pris­man rokotuspiste si­jait­see myy­mä­län kas­so­ja vas­ta­pää­tä ja se on avoin­na 18.9 saakka ar­ki­sin klo 11–19 ja lauan­tai­sin klo 10–14. 

Tänään per­jan­tai­na en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen saa il­man ajan­va­raus­ta Kuh­mon neu­vo­las­sa 3.9 klo 17 – 20 se­kä lauan­tai­na Suo­mus­sal­men neu­vo­las­sa 4.9. klo 8 – 18. Ro­ko­tuk­sen saa­mi­sek­si mu­ka­na tu­lee ol­la hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus se­kä al­le 15-vuo­tiail­la huol­ta­ja mu­ka­na.

Ajan­va­rauk­sel­la toi­mi­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat edel­leen.