Tiedote 13.08.2021

Kainuussa 8 uutta tartuntaa, tartunnanjäljitys hidasta kielivähemmistöjen keskuudessa

Torstaina 12.8. on Kainuussa todettu 8 uutta koronatapausta. Tartunnan saaneista neljä on ollut jo karanteenissa altistumisen vuoksi. Uusia karanteeneja on määrätty 20 kpl. Kainuun ilmaantuvuus on nyt 97,2/ 100 000 / 14 vrk. Koko Kainuu on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa.

Tartunnanjäljitys hidasta kielivähemmistöjen keskuudessa


Tartunnanjäljityksessä on ollut vaikeuksia etenkin eri kielivähemmistöjen kanssa. Mahdollisen tartunnan saaneen kontakteja ja käymiä paikkoja on joissain tilanteissa ollut vaikea selvittää ja tietoa mahdollisista altistumisista ei saada. Tartunnanjäljityksen ainoa tavoite on saada välitettyä tietoa mahdollisesta altistumisesta tartunnan saaneen henkilön kontakteille.

Rokotuspisteet Kainuun kouluissa

Kai­nuun kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa aloi­te­taan ro­ko­tu­soh­jel­ma, jon­ka pii­ris­sä ovat 12 vuot­ta täyt­tä­neet ja si­tä van­hem­mat kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat, se­kä hen­ki­lö­kun­ta. Ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan il­man ajan­va­raus­ta kou­lu­jen ti­lois­sa Po­pup –pe­riaat­teel­la. Kou­lut, op­pi­lai­tok­set ja ro­ko­tu­sa­jan­koh­dat il­moi­te­taan myö­hem­min. Ro­ko­tea­jan jo va­ran­neet käy­vät ro­ko­tuk­sel­la ja te­hos­te­ro­ko­tuk­sel­la saa­man­sa ajan ja pai­kan mu­kai­ses­ti. Kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa ta­pah­tu­vis­ta ro­ko­tuk­sis­ta tie­do­te­taan tar­kem­min Kai­nuun so­ten tie­dot­teis­sa, se­kä Wil­ma-vies­teis­sä.