Tiedote 01.03.2023

Kainuussa etsitään perhehoitajia ja tukiperheitä

Voisitko olla välittävä, turvallinen ja luotettava aikuinen tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle? Kiinnostaisiko sinua ikäihmisen tai vammaisen henkilön perhehoitajana toimiminen? Kainuun hyvinvointialue etsii lasten ja nuorten, ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoitajia sekä lapsille tukiperheitä.

Tukiperheitä tarvitaan mahdollistamaan vanhemmalle le­väh­dys­tauko yk­sin­huol­ta­juuden, tu­ki­ver­kos­ton puu­tteen tai jo­nkin muun vai­kean elä­män­ti­lan­teen takia. Lasten ja nuorten perhehoitajia tar­vi­taan sil­loin, kun tu­ki­per­he ja muut las­ten­suo­je­lun avo­huol­lon tu­ki­toi­met ei­vät enää rii­tä, ei­kä lap­si voi ko­koai­kai­ses­ti asua ko­to­naan. Vammaisten ja ikäihmisten lyhytaikainen perhehoito antaa omaiselle mahdollisuuden vapaan pitämiseen ja lepoon. Pitkäaikainen perhehoito on vammaiselle tai ikäihmiselle turvallinen, kodinomainen ja omatoimisuutta tukeva asumisvaihtoehto.

Perhehoitajana tai tukiperheenä voi toimia yksin asuva tai pariskunta, eikä siihen vaadita hoitoalan koulutusta tai kokemusta. Perheeltä kuitenkin edellytetään soveltuvuutta ja sitoutumista tehtävään sekä ennakkovalmennukseen osallistumista. Kainuun hyvinvointialue tukee perhehoitajia työssään järjestämällä mm. työnohjausta ja täydennyskoulutusta. Tukiperheille tarjotaan myös koulutusta sekä virkistys/vertaistapaamisia. Perhehoitajalle ja tukiperheelle maksetaan sopimuksen mukainen hoitopalkkio ja kulukorvaus. Perhehoitajaksi ja tukiperheeksi voi hakeutua jatkuvasti. 

Tervetuloa kuulemaan perhehoidosta ja tukiperhetoiminnasta. Samansisältöiset in­fo­ti­lai­suudet pi­de­tään Teamsin välityksellä 20.3.2023 klo 18-19 ja 22.3.2023 klo 12-13. Voit ilmoittautua tilaisuuteen osoitteeseen tarja.seppanen@kainuu.fi. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.

Lisätietoja:

Lasten ja nuorten perhehoito:

Kaisa Kepanen, kaisa.kepanen@kainuu.fi, p. 044 710 1781

Laura Heiskanen, laura.heiskanen@kainuu.fi, p.044 797 4770

 

Lasten ja nuorten tukiperhetoiminta:

Tarja Seppänen, tarja.seppanen@kainuu.fi,  p. 044 797 4252

 

Vammaisten henkilöiden perhehoito:

p. 044 715 6935

 

Ikäihmisten perhehoito

Kaisa Juntunen, kaisa.m.juntunen@kainuu.fi, p.044 710 4471

Teija Seppälä, teija.seppala@kainuu.fi, p.044 288 5237