Tiedote 01.12.2020

​​​​​​​Kainuussa voimaan 10 henkilön kokoontumisrajoitus ja ”ennakoiva joulurauhan julistus”

Kainuu on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on todettu 25, joista Kajaanissa 17, Puolangalla 5, Suomussalmella, Kuhmossa ja Sotkamossa kussakin 1. Ilmaantuvuus on 26,4 / 100 000 asukasta ja positiivisten tulosten osuus 1,1 % kaikista testatuista. Tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään yli 80 %, joka auttaa hidastamaan jatkotartuntoja merkittävästi. Kehityssuunta yksittäisten tartuntaryppäiden lisääntymisessä on kuitenkin huolestuttava.

Pohjois-Pohjanmaa on lauantaina 28.11. julistettu leviämisvaiheen alueeksi lähinnä Oulun kaupungin tartuntamäärien vuoksi. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 1.12. antanut uusia kokoontumisrajoituksia koskien myös Kainuuta.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että kiihtymisvaiheessa olevien alueiden tulisi etupainotteisesti ottaa käyttöön tiukempia toimia. Näillä tarkoitetaan Valtioneuvoston hybridistrategiassa leviämisvaiheen alueille annettuja suosituksia ja määräyksiä (STM:n ohjauskirje 24.11.2020). Ennakoivilla toimilla halutaan estää tilanteen paheneminen ja mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn pettäminen.

Kevään kaltaista yhteiskunnan sulkua valmiuslain turvin pyritään välttämään viimeiseen asti. Tämän vuoksi keskeisinä toimina korostetaan sosiaalisten kontaktien rajoittamista, kasvomaskien käyttöä ja matkustamisen välttämistä.

 

Kainuun kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tiukentavat suosituksia             

Tilanteen johdosta Kainuun COVID-19 -johto- ja tiedotuskeskus siirtyy tehostettuun valmiuteen, joka tarkoittaa jatkuvaa tilannekuvan seuraamista ja välitöntä kykyä toiminnan rajoitusten lisäämiseen.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen lisäksi Kainuun soten ja kuntien koronakoordinaatioryhmä sekä johto- ja tiedotuskeskus suosittavat vahvasti seuraavaa:

1. Voimassa on 2 - 18. joulukuuta enintään 10 hlön kokoontumisrajoitus yleisissä sisä- ja ulkotilaisuuksissa.

PSAVI:n kokoontumisrajoitus on velvoittava (noudattaen OKM-THL ohjetta) tapahtumien ja julkisen ryhmätoiminnan osalta, esimerkiksi:

  • konsertit, elokuva- ja teatterinäytökset
  • markkinat, festivaalit tai julkiset ilotulitukset
  • urheilutapahtumat, -turnaukset ja ottelut, jos paikalla on yleisöä
  • koulutukset, seminaarit, yhtiökokoukset ja yhdistysten vuosikokoukset

Vahva suositus koskee kaikkea vastaavaa yksityistä ja seuramuotoista toimintaa. Määräys ei koske yksityistilaisuuksia tai kuntien toimielimiä, mutta kaikki ei-välttämättömät kokoontumiset, kokoukset, tilaisuudet ja juhlat tulisi jättää toistaiseksi järjestämättä eikä niihin tulisi osallistua.

  • Kaikissa välttämättömissä enintään 10 henkilön tilaisuuksissa tulee käyttää kasvomaskeja, ellei kahden metrin turvaetäisyydestä voi varmistua.

2. Kaikkea matkustamista tulee välttää. Yleinen etätyösuositus on voimassa. Ei-välttämättömät siirtymiset esimerkiksi kotipaikkakunnalle tulee tehdä noudattaen turvavälejä sekä kasvomaskia käyttäen.

  • Rajat ylittävää matkustusta ei suositella lainkaan. Esimerkiksi Kostamuksessa ja Karjalan tasavallassa koronatilanne on yleisesti huolestuttava. Maasta poistumista tai maahan saapumista ei Suomen kansalaisilta voi kieltää, mutta rajoilla voidaan tartuntatautilain perusteella lisätä terveysturvallisuuteen liittyviä toimia, esimerkiksi koronatestauksia

3. Aikuisten ryhmäharrastusten sijaan suositellaan yksilölajeja ja ulkoliikuntaa. Lasten ja nuorten harrastuksissa tulee aikuisten osallistuminen vähentää kaikin tavoin minimiin.

  • Alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta osalta voi järjestäjän harkinnan mukaan jatkua.  Yli 12-vuotiaiden osalta jatkamista tulee harkita erityisen tarkkaan. Toiminnan jatkuessa tulee huomioida ohjeet lähikontaktien välttämisestä.

4. Kunnat ja kuntayhtymät voivat tehdä rajoituksia omien toimintojensa, esimerkiksi opetuksen järjestämisen, liikuntapaikkojen tai muiden julkisten palveluiden osalta.

  • Yksityiseen elinkeinotoimintaan puuttuminen ei nykyisin toimivaltuuksin ole mahdollista, mutta vahva suositus on, että rajoitustoimet otettaisiin vapaaehtoisesti käyttöön myös yksityisissä toiminnoissa.

5. Riskiryhmään kuuluvia on suojattava. Lähimmäisistä tulee huolehtia, mutta tarvittavin varotoimin, ja vierailtava harkiten esimerkiksi hoivalaitoksissa tai isovanhempien luona.

 

Ennakoiva joulurauhan julistus Kainuuseen - ”Pelasta joulu, peruuta pikkujoulut”

Ennakoivien toimien tavoitteena on painaa epidemiatilanne takaisin vähintään perustasolle. Koska rokotusohjelman käynnistymisestä ei ole tarkkaa tietoa, on oletettavaa, että epidemia jatkuu aaltoilevana vielä vähintään kuukausia.

Joulu on suomalaisille perinteinen perhejuhla. Jotta voisimme viettää sitä tänäkin vuonna lähimpiemme kanssa, on meidän kaikkien toimittava vastuullisesti.

Kainuussa kehotetaankin aloittamaan joulurauha jo 1.12 alkaen. Noudattamalla ohjeita autamme epidemian pysäyttämisessä ja mahdollisimman nopeaa paluuta normaalimpiin oloihin.

Erityisesti tänä jouluna voi tukea kainuulaisia yrityksiä hankkimalla joululahjat paikallisilta ja tilaamalla jouluruokia ravintoloista ja pitopalveluista. Myös yritysten pikkujoulut voi mukavasti korvata hankkimalla paikallisia palveluita henkilöstölle.

 

Lisätietoja:

Olli-Pekka Koukkari, Kainuun soten pandemiapäällikkö (044 797 4668)

Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja (044 777 3033)