Tiedote 16.04.2021

Kaksi uutta koronatartuntaa, vapaita rokotusaikoja tarjolla runsaasti

Kaksi uut­ta ko­ron­tar­tun­taa jo karanteenissa olevilla

Ka­jaa­nis­sa on torstaina to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa jo ennestään karanteenissa olevilla. Kai­nuu on edel­leen epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 22,2  (per (100 000 as / 14 vrk), mut­ta tar­tun­ta­ryp­päät ovat tie­dos­sa ja ra­jat­tu­ja.

Päivystysavun takaisinsoitossa katkos viikonloppuna

Päivystysavun takaisinsoitto on poissa käytöstä lauantain 17.4. ja sunnuntain 18.4. välisenä yönä klo 00 – 06. Mikäli et saa yhteyttä tai puhelu katkeaa, soita uudestaan. Hätätilanteessa soita hätäkeskukseen 112

Rokotusaikoja vapaana

Riskiryhmään 1 kuuluville 1971 – 1957 syntyneille on runsaasti vapaita rokotusaikoja. Kannustamme ripeään ajanvaraukseen. Rokotuksia laajennetaan uusiin ikäryhmiin ensi viikolla. Rokotusryhmistä tiedotetaan Kainuun soten verkkosivuilla osoitteessa: sote.kainuu.fi/koronainfo sekä viikoittain Koti-Kajaanissa.

Riskiryhmä 1:

- elin­siir­to- tai kan­ta­so­lu­siir­to­po­ti­laat se­kä ak­tii­vi­hoi­dos­sa ole­vat syö­pä­po­ti­laat

- hen­ki­löt, joil­la on vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus tai Dow­nin oi­reyh­ty­mä

- omais­hoi­det­ta­va ja -hoi­ta­ja, jo­ka asuu sa­mas­sa ta­lou­des­sa hoi­det­ta­van kans­sa

- lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes (muu kuin nuo­ruus­tyy­pin dia­be­tes)