Tiedote 25.01.2023

KAKS:lle palkinto lääkärien koulutuksesta

KAKS:n konservatiivisen lääketieteen erikoisala palkittu lääkärien ammatillisesta koulutuksesta

Lääkäriliitto ja Nuorten Lääkärien yhdistys on palkinnut Kainuun keskussairaalan konservatiivisen erikoisalan lääkäreiden ammatillisen jatkokoulutuksen kestomenestyjänä.

KAKS:n konservatiivinen erikoisala sisältää sisätauteihin kuuluvat erikoissairaanhoidon klinikat ja toiminnot, mm. sisä- ja syöpätautien sekä neurologian sekä kardiologian palvelut. Kainuun keskussairaalassa on panostettu pitkään erityisesti nuorten lääkärien ammatilliseen tukeen ja erikoistumiskoulutukseen. Tulokset ovat näkyvissä sairaalan menestymisessä Lääkäriliiton ja Nuorten lääkärien yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä, jonka useiden vuosien erinomaisten tulosten perusteella palkinnot on myönnetty. Palkinnot julkaistiin Lääkäripäivillä tänään 25. tammikuuta.

”Hienoa, että työyhteisömme toiminta on koettu onnistuneeksi myös nuorten ammattilaisten puolelta. Tavoitteena on edelleen panostaa vahvasti perehdytykseen ja ohjaukseen, jota myös lääkärinä kehittyminen edellyttää. Kainuun menestyminen osoittaa, että voimme tarjota monipuolista koulutusta ja ammatillista tukea – tätä korostamme erityisesti rekrytoinnissa”, iloitsee sisätautien ylilääkäri Ulla Moilanen.

Kainuu on menestynyt hyvin myös aiemmin lääkärikoulutuksiin liittyen. Vuosi sitten Lääkäriliitto palkitsi täydet 100 pistettä kyselyssä saaneet KAKS:n lasten ja naistentautien klinikat.  Muita Kainuun lääkärikoulutukselle myönnettyjä palkintoja ovat esimerkiksi Suo­men Me­di­sii­na­ri­liit­on Suo­mus­sal­men tk:n saama Kan­diys­tä­väl­li­nen Ter­veys­kes­kus -palkinto vuosina 2020 sekä 2021.

Kainuun keskussairaala kuuluu vuoden 2023 alusta alkaen Kainuun hyvinvointialueeseen, joka on järjestämisvastuussa Kainuun alueen erikoissairaanhoidosta sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluista.

 

Lisätietoja medialle:

  • Ulla Moilanen, sisätautien ylilääkäri (044 797 5154)