Tiedote 07.02.2024

Kasvaneet lähetemäärät ja lääkärivaje pidentävät hoitojonoja Kainuun erikoissairaanhoidossa

Kainuun hyvinvointialueella erikoissairaanhoidon hoitojonot ovat pidentyneet lääkärivajeen vuoksi. Pulaa on sekä erikoistuvista että erikoislääkäreistä. Erityisesti sisätautien kardiologian poliklinikalla sekä ja kirurgian poliklinikalla hoitoa odottavien määrä on lisääntynyt ja odotusaika vastaanotoille on pidentynyt. 

Kainuun keskussairaalan erikoissairaanhoitoa odottavia henkilöitä oli vuoden vaihteessa 2617, ja keskimääräinen odotusaika oli 47 vuorokautta. ”Tilanne vaihtelee vuoden eri aikoina. Esimerkiksi elokuussa keskimääräinen odotusaika oli 73 vrk. Merkittävin tekijä hoidon saatavuudessa on lääkäritilanne, joka on tällä hetkellä haastava esimerkiksi ortopediassa, urologiassa ja kardiologiassa”, kertoo palvelualuepäällikkö Jouko Kotimäki Kainuun hyvinvointialueelta.

”Yritämme tehostaa kaikin tavoin hoitoon pääsyä, esimerkiksi lähetekäytäntöjä ja hoidon porrastusta tarkastelemalla. Lähetteiden määrä erikoisaloilla on tasaisessa kasvussa. Viime vuonna lähetteitä erikoissairaanhoitoon saapui yli 25 000, joista lähes 80 % käsiteltiin alle kolmessa vuorokaudessa.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Varsinainen erikoissairaanhoito on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. 

”Näihin määräaikoihin emme siis kaikilta osin tällä hetkellä pääse. Ymmärrämme hyvin potilaiden tuskastumisen aikaa odottaessa. Toivomme kuitenkin, että järjestelmää ei kuormitettaisi lisää tiedustelemalla omaa hoitoon pääsyä, sillä puheluilla ja viesteillä ei ikävä kyllä voi jonoa lyhentää”, toivoo Jouko Kotimäki.

Perusterveydenhuollossa myönteistä kehitystä

Kiireettömään hoitoon perusterveydenhuollossa tulee hoitotakuun mukaan päästä 14 vuorokauden kuluessa. Vuoden 2024 alussa Kainuussa tähän päästiin Paltamon ja Kajaanin vastaanottoja lukuun ottamatta, joissa aikaraja on jonkin verran ylittynyt osalla potilaista.

Kajaanin osalta yhtenä ratkaisuna parempaan hoitoon pääsyyn on edistää hoidon jatkuvuutta eli huolehtia siitä, että potilaat pääsisivät aiempaa useammin samalle lääkärille ja samalle hoitajalle. Lääkäriresurssi on parempi kuin aikoihin ja se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. 

”Myös koulutusmielessä hyvä kehitys on huomioitu. Olemme saaneet tunnustusta hyvänä nuorten lääkärien koulutuspaikkana ja myös Oulun yliopiston lääkäriharjoittelut ovat jälleen käynnistymässä” toteaa perusterveydenhuollon ylilääkäri Atte Veteläinen Kainuun hyvinvointialueelta.