Tiedote 26.02.2021

Otanmäen tartunnassa ei jatkotartuntoja, kainuulaisia kehotetaan erityiseen huolellisuuteen suositusten noudattamisessa

Torstaina 25.2. todettu yksi koronatartunta jo karanteenissa olleella, sekä yksi tapaus ulkopaikkakuntalaisella. Otanmäen Sko­da Trans­tec­h tehtaan tartuntaan liittyen ei ole tullut uusia tapauksia, kaikkien altistuneiden testit ovat negatiivisia.

Koronarokotusten ajanvarauksessa edelleen ruuhkaa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa ovat täl­lä vii­kol­la vuo­ros­sa 1941 ja si­tä en­nen syn­ty­neet. Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­sen ta­kai­sin­soi­tos­sa on edelleenkin ruuh­kaa ja lu­vat­tu 1-3 vuo­ro­kau­den ta­kai­sin­soit­to ei kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa to­teu­du täl­lä het­kel­lä. Pyy­däm­me ajan­va­rauk­seen soit­ta­neil­ta kär­si­väl­li­syyt­tä.

Kainuun sote muistuttaa että ajan­va­raus­nu­me­roon pyy­de­tään soit­ta­maan omal­la ro­ko­tus­vuo­rol­la. Nu­me­ros­sa ei an­ne­ta ro­ko­te- tai muu­ta ter­veys­neu­von­taa. Ro­ko­tus­ryh­mään kuu­lu­van tie­dot tar­kis­te­taan ai­kaa va­ra­tes­sa. Seu­raa­vien ro­ko­tus­ryh­mien ai­ko­ja ei an­ne­ta en­na­kol­ta. Ro­ko­tus­pis­teen si­jain­ti var­mis­te­taan ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä ja sa­mal­la va­ra­taan ai­ka te­hos­te­ro­ko­tuk­seen. Kai­nuun so­te tie­dot­taa ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä vii­koit­tain pai­kal­lis­leh­dis­sä, se­kä li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

Kainuu ei toistaiseksi mukana tiukemmissa rajoitustoimissa, kainuulaisia kehotetaan erityiseen huolellisuuteen suositusten noudattamisessa

Hallituksen päätökset 8.3. alkavista uusista rajoituksista eli sulkutoimista koskevat kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevia sairaanhoitopiirejä. Kainuu on toistaiseksi perustasolla ja tämän hetken tilanteen mukaan sulkutoimet eivät koske Kainuuta. Tilanne voi kuitenkin muuttua, muutama uusi tartuntatapaus nostaa Kainuun kiihtymisvaiheeseen, joka tarkoittaa että myös Kainuu on mukana alkavissa sulkutoimissa.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin ohje on;  ”Vältetään matkustamista kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille sekä ulkomaille. Muistetaan myös kokoontumisrajoitukset, hygieniakäytännöt ja käytetään maskia, sekä ehdottomasti pidetään turvaväli, joka on paras keino estää taudin leviäminen. Näillä keinoin saamme varmimmin Kainuun pidettyä perustasolla ja vältämme tiukemmat rajoitustoimet.”