Tiedote 19.01.2023

Puolangan sosiaalipalveluiden yhteystiedot Kainuun hyvinvointialueella

Puolangan kunnan sosiaalipalvelujen viranhaltijat ovat siirtyneet sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueelle (sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen palvelualue).

Yhteystiedot:

  • Vammaisten sosiaalityön palveluohjaaja 040 536 5949
  • Lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun sosiaalityöntekijä 040 579 3762
  • Perheoikeudelliset palvelut, lastenvalvoja / sosiaalityöntekijä 040 579 3762
  • Aikuisten ja ikäihmisten sosiaalityöntekijä 040 579 3762
  • Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 044 595 0504; sosiaalityöntekijä 040 579 3762

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys on avoinna kiireellisissä sosiaalisen avun tarpeissa kaikkina viikonpäivinä vuorokauden ym­pä­ri numero 044 797 0676 (käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä, ei teks­ti­vies­ti­pal­ve­lua). Hätätilanteissa, ja mi­kä­li so­siaa­li­päi­vystys­ ei pys­ty vas­taa­maan, tulee soi­ttaa hä­tä­kes­kuk­seen 112.

  • So­siaa­li­päi­vys­tyk­sen teh­tä­viä ovat äkil­li­set krii­sit, ku­ten per­he- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­ti­lan­teet, on­net­to­muu­det, päih­de- tai mie­len­ter­vey­son­gel­mat tai il­man hoi­vaa ja tur­vaa jää­nyt lap­si tai van­hus.

Kiireetön asiointi

Kiireetön asiointi vir­ka-ai­ka­na ar­ki­sin ma–to klo 8.00–16.00 ja pe klo 8.00–15.00